O zagłębiowskich harcerzachListopadowy Zagłębiowski Czwartek w Pałacu Schoena – Muzeum w Sosnowcu - tuż przed Świętem Niepodległości - poświęcony został udziałowi zagłębiowskich harcerzy w walkach o odzyskanie przez Polskę wolności. Prelekcję wygłosiła prof. Joanna Januszewska-Jurkiewicz, pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego.

 

 O zagłębiowskich harcerzach  O zagłębiowskich harcerzach  O zagłębiowskich harcerzach  O zagłębiowskich harcerzach
 O zagłębiowskich harcerzach    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr hab. Prof. UŚ Joanna Januszewska-Jurkiewicz - Jej zainteresowania naukowe dotyczą pograniczy narodowościowych, życia społeczno-politycznego II Rzeczypospolitej. Jest autorką książek: „Zaolzie w polityce rządu i opinii społeczeństwa polskiego (1925-1937)” i „Stosunki narodowościowe na Wileńszczyźnie w latach 1920-1939”, oraz współredaktorką prac: „Z dziejów harcerstwa w Gliwicach”, „Henryk Sławik: śląski bohater trzech narodów”, „Między Śląskiem a Wileńszczyzną”. Prowadziła badania nad dziejami regionów II RP (m.in. rozdziały w monografiach Dąbrowy Górniczej, Sosnowca i Oświęcimia) i biografiami polityków polskich, takich jak J. Piłsudski, M. Grażyński, W. Raczkiewicz.