Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu od 2018 roku aktywnie włącza się w propagowanie idei edukacji globalnej oraz stara się realizować Cele Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030 ONZ. Działania biblioteki mają na celu edukowanie dzieci i młodzieży z zakresu problemów dotyczących ochrony środowiska oraz przybliżenie im tematu współzależności pomiędzy krajami Globalnej Północy i Globalnego Południa. Mają również za zadanie uświadomienie uczniów w zakresie problemów z jakimi na co dzień zmagają się mieszkańcy krajów Globalnego Południa oraz uwrażliwienie ich na nie.

Jednakże biblioteka nie skupia się w tym zakresie wyłącznie na uczniach, ale stara się również prowadzić działania mające na celu poruszenie tych zagadnień wśród dorosłych odbiorców.

Zajęcia w szkołach i przedszkolach z zakresu edukacji globalnej prowadzone przez pracowników biblioteki odbywają się przez cały rok szkolny. Kulminacja wszystkich działań ma jednak miejsce podczas obchodów ogólnopolskiego Tygodnia Edukacji Globalnej, w którego organizację nasza biblioteka włącza się od 2018 roku. Mają wtedy miejsce warsztaty dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych z zakresu edukacji globalnej, spotkania z autorami książek poruszających tę tematykę, pokazy filmowe oraz występy uczniów. Podczas organizacji tychże obchodów Biblioteka stara się włączać w ich realizację zarówno dzieci i młodzież jak i osoby specjalizujące się na co dzień w tej tematyce, między innymi trenerów edukacji globalnej.

W 2018 roku, w trakcie obchodów TEG MBP w Sosnowcu gościła autora książek dla dzieci i młodzieży, Mikołaja Marcelę, który podczas spotkania dla uczniów szkół podstawowych przedstawił swoją książkę pt. „Best Seler i zagadka znikających warzyw". Przeprowadzony został również cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży poruszający tematykę dostępu do wody pitnej oraz Sprawiedliwego Handlu. Natomiast podczas tegorocznego Tygodnia Edukacji Globalnej oprócz spotkania z Mikołajem Marcelą i promocji drugiej części jego warzywnego kryminału pt. „Best Seler i tajemnica rodu Kokosów", goszczono również Grzegorza Trzepińskiego, właściciela Kawiarni Aruko w Sosnowcu, który przybliżył obecnym tajemnice parzenia kawy i herbaty oraz Dorotę Szewczyk, Dyrektora Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, która poprowadziła szkolenie pt. „Jak mówić o większości świata?". Tydzień ten zakończył finał, zorganizowany wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 4 oraz Sportową Szkołą Podstawową nr 17 w Sosnowcu. Uczniowie tychże szkół zaprezentowali przedstawienie ekologiczne pt. "Ratujmy Matkę Ziemię". W trakcie finału zostały również wręczone nagrody w konkursach ekologicznych „Ekoludek" oraz „Eko-przedmiot". Ostatnim punktem tegorocznych obchodów TEG był pokaz filmu animowanego, poruszającego tematykę ekologiczną pt. „Wall-e".

Jednym z tegorocznych partnerów obchodów TEG było Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu, które ufundowało produkty spożywcze z certyfikatem Fairtrade.

Więcej o realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju przez biblioteki publiczne w województwie śląskim można przeczytać na stronie: www.un.org.pl

Tablica informacyjna - cele zrównoważonego rozwoju