LOGOTYP Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu:

 

W formacie PDF:
wersja pozioma
wersja pionowa

W formacie PNG:
wersja pozioma (logotyp biały)
wersja pozioma (logotyp czarny)
wersja pionowa (logotyp biały)
wersja pionowa (logotyp czarny)

 

 

Zachęcamy do zapoznania się ze spotem promującym Zagłębiowską Mediatekę (spot do wykorzystania dla mediów):

SPOT REKLAMOWY