• Najlepsza biblioteka wielkomiejska w województwie śląskim - Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu wielokrotnie sięgała po tytuł najlepszej biblioteki w województwie śląskim w kategorii bibliotek wielkomiejskich.
 • Zasłużona dla Miasta Sosnowca - Za swe osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury Rada Miejska uhonorowała ją odznaką „Zasłużonego dla Miasta Sosnowca".
 • Medal „Bibliotheca Magna-Perennisque" - Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Warszawie odznaczył sosnowiecką Książnicę Medalem „Bibliotheca Magna-Perennisque".
 • Nagroda "Humanitas" - Doceniając działania MBP w Sosnowcu na rzecz upowszechniania dziedzictwa kultury regionalnej, członkowie kapituły z Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu wyróżnili nas w 2008 roku promocyjną Zagłębiowską Nagrodą „Humanitas".
 • Tydzień Bibliotek 2010 - Do osiągnięć pracowników Biblioteki należy także wyróżnienie w konkursie zorganizowanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich na plakat promujący Tydzień Bibliotek 2010.
 • Nagroda Śląskiego Środowiska Bibliotekarskiego im. Józefa Lompy - W 2011 roku Nagrodę Śląskiego Środowiska Bibliotekarskiego im. Józefa Lompy za niestandardowe formy pracy z czytelnikami, a także działania na rzecz środowiska lokalnego wykraczające daleko poza obowiązki służbowe otrzymała Danuta Witek – emerytowany już kierownik Filii nr 5. Natomiast w 2014 to prestiżowe wyróżnienie otrzymała Elżbieta Walczak – były kierownik Filii nr 17, m.in. za niezwykle aktywną działalność na rzecz czytelnictwa, otwarcie na nowe technologie, zaangażowanie w pracę z czytelnikami niepełnosprawnymi oraz ożywioną współpracę z wieloma instytucjami, stowarzyszeniami oraz placówkami szkolnymi i opiekuńczo-wychowawczymi. W 2017 roku Nagrodę im. Józefa Lompy otrzymała Sylwia Szarwark – były pracownik Filii nr 15 – za nieograniczoną wyobraźnię (głównie plastyczną i inscenizacyjną), wysoce rozwiniętą empatię i kulturę osobistą, skupianie wokół siebie setek osób o przeróżnych zainteresowaniach i preferencjach czytelniczych, począwszy od maluchów, poprzez młodzież szkolną, studentów, a skończywszy na dorosłych, często bardzo sędziwych miłośników literatury.
 • Medal "W dowód uznania" - W 2012 roku otrzymaliśmy medal "W dowód uznania", którego zadaniem jest honorować szczególne zasługi na rzecz bibliotekarstwa i czytelnictwa, przyznawany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.
 • Katowickie Prezentacje Biblioteczne - Ponadto,w 2011 roku, podczas IX Katowickich Prezentacji Bibliotecznych w Bibliotece Śląskiej, stoisku przygotowanemu przez MBP przyznano 1. nagrodę za najlepszą promocję oferty edukacyjno-kulturalnej instytucji oraz najbardziej kreatywne podejście do autoprezentacji. W 2015 oraz w 2017 roku sosnowieckie stoisko otrzymało wyróżnienia.
 • Wyróżnienie "Mistrz Promocji Czytelnictwa" - Rok 2014 przyniósł sosnowieckiej Książnicy kolejny powód do dumy. Nasza instytucja otrzymała wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie na najbardziej aktywną bibliotekę, organizowanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – „Mistrz Promocji Czytelnictwa 2013". Celem konkursu jest popularyzacja działań bibliotek na rzecz upowszechniania czytelnictwa. Przygotowana przez pracowników MBP prezentacja dokonań kulturalno-edukacyjnych i sposób ich promocji w roku 2013 – skierowanych do szerokiego kręgu odbiorców – spotkały się z zainteresowaniem i przychylną oceną jury.
 • Amicus Silesiae – Przyjaciel Śląska - Dodatkowo w 2015 roku Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu – Elwira Kabat-Georgijewa, otrzymała honorowy tytuł Amicus Silesiae – Przyjaciel Śląska. Wyróżnienie zostało przyznane na podstawie wniosku Redakcji Miesięcznika Społeczno Kulturalnego „Śląsk", przez zarząd Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego, w uznaniu zasług we wspieraniu dialogu kultury śląskiej i powstałej w Zagłębiu Dąbrowskim, w organizacji Sosnowieckich Dni Literatury oraz współdziałaniu z Redakcją w promowaniu literatury na łamach Miesięcznika Społeczno Kulturalnego „Śląsk".
 • Plebiscyt portalu CzasDzieci.pl "Słoneczniki" - W 2016 roku w plebiscycie portalu CzasDzieci.pl „Słoneczniki", skupiającym się na najbardziej rozwojowych inicjatywach dla dzieci, w kategorii JĘZYK nagrodę publiczności otrzymała akcja letnia „Literackie lato grozy na wesoło", a w kategorii PRZYRODA najwięcej głosów zdobyła pierwsza edycja konkursu plastyczno-ekologicznego „Zagrożeni ulubieńcy".
 • Wyróżnienie "Kobieta Humanitas" - W 2016 roku, w ramach II Konwentu Kobiet Sukcesu, podczas którego wręczono Nagrody „Kobieta Humanitas", w kategorii KULTURA wyróżnienie otrzymała Elwira Kabat-Georgijewa – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu.
 • Kongres IFLA we Wrocławiu 2017 – Małgorzata Piekielska – pracownik Działu Multimedialnego oraz Koordynator Ochrony Danych Osobowych w jednej osobie, dzięki stypendium otrzymanemu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w 2017 roku wzięła udział w niezwykle ważnym i prestiżowym wydarzeniu, jakim z pewnością jest Kongres IFLA we Wrocławiu.
 • Modernizacja Roku 2018 - Przeprowadzona w 2017 i 2018 roku termomodernizacja głównego gmachu Biblioteki Głównej i uruchomienie na jej miejscu Zagłębiowskiej Mediateki przyczyniło się do sukcesów MBP w nowych dziedzinach, ściśle powiązanych z architekturą i urbanistyką. Zagłębiowska Mediateka otrzymała tytuł Modernizacji Roku 2018 w kategorii Biblioteki i Mediateki! Uroczysta Gala Ogłoszenia Wyników i Wręczenia Nagród odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie.
 • Najlepsza Przestrzeń Publiczna 2019 - W tym samym roku w Muzeum Śląskim odbyła się Gala XX-lecia konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna, w trakcie której zostały wręczone nagrody laureatom konkursów Architektura Roku i Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2019. Jedną z laureatek została Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu – Zagłębiowska Mediateka! Mediateka otrzymała Nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego oraz Nagrodę Internautów.