Piosenki bardówRada Seniorów Miasta Sosnowca oraz Zagłębiowska Mediateka miały zaszczyt zaprosić do Auli Zagłębiowskiej Mediateki (ul. Kościelna 11 w Sosnowcu) na kolejną odsłonę cyklu „Utalentowany Senior” (wtorek 23 kwietnia 2024). Tym razem zabraliśmy Państwa w niezwykły świat bardów i wędrowców. To był wyjątkowy koncert poezji śpiewanej duetu Czekalskich – Stanisława (ojca), Pawła „Aldarona” (syna) oraz Romana Głowackiego, zatytułowany „Poezja śpiewana. Piosenki bardów i wędrowców”.

- Stanisław Czekalski ­­- działacz turystyczny i społeczny, regionalista, wieloletni prezes sosnowieckiego Oddziału PTTK,

- Paweł Aldaron Czekalski - gitarzysta, wokalista, autor piosenek, bard rodem z Sosnowca. Śpie­wa pio­sen­ki opi­su­ją­ce życie we współ­cze­snym świe­cie: o rela­cja­ch i zależ­no­ścia­ch świa­ta natu­ry i cywi­li­za­cji, o rado­ścia­ch, wybo­ra­ch, smut­ka­ch, poszu­ki­wa­niu ducho­wo­ści współ­cze­sne­go czło­wie­ka,

- Roman Głowacki ­­- muzyk amator, członek zespołów: Swojaki (Wojkowice) Od-do (Preczów).

 

 bard bard bard bard
 bard bard bard bard
 bard bard bard bard
 bard bard bard bard
 bard bard   

 

 

 

 

Wszystkich zainteresowanych otrzymywaniem regularnych informacji o ofercie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu zachęcamy do zapisania się do newslettera za pośrednictwem strony www.biblioteka.sosnowiec.pl i śledzenia nas w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok).