BajkiMiejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu miała przyjemność zorganizować wernisaż wystawy fotografii żeńskiej części Stowarzyszenia Miłośników Fotografii w Sosnowcu, który odbył się w poniedziałek 9 października 2023 w Galerii „Pod świetlikiem” Zagłębiowskiej Mediateki przy ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu. Wystawa będzie prezentowana do 27 października 2023.

 

 

 

 Bajki  Bajki  Bajki  Bajki
 Bajki  Bajki  Bajki  Bajki
 Bajki  Bajki  Bajki  Bajki
 Bajki    

 

 

 

 

„Bajki zarezerwowane dla kobiet” to wystawa fotograficzna. Prezentowane są w jej obszarze fotografie artystyczne 10 kobiet, mieszkanek Sosnowca i członkiń Stowarzyszenia Miłośników Fotografii. Bajka z zasady definiowana jest jako opowiadanie fantastyczne i takie zdjęcia możemy kontemplować, zdjęcia niejednoznaczne, niedopowiedziane, enigmatyczne. Artystki definiują bajki w charakterystycznej dla siebie poezji obrazu. Mamy tutaj do czynienia z  surrealistyczną opowieścią uzyskaną za pomocą aparatu fotograficznego. Zdecydowanym mocnym punktem poszczególnych zdjęć jest rozważanie na temat przenikania wzajemnego dwóch światów, rzeczywistego i wyimaginowanego. W trakcie opracowywania wystawy wyłoniły się z trzy tematy w których Panie skupiły swoje prezentacje.

Pierwszym jest natura. Osadzenie narracji w środowisku pejzażu ze szafarzem w postaci psiej sylwetki prezentuje Krystyna Dubińska. Niezwykle malarskie podejście skłania do refleksji nad pięknem przyrody. Kolejnym zdjęciem osadzonym w naturalnej przestrzeni jest praca Urszuli Iwan. Tym razem autorka skłania nas do refleksji nad antropocentrycznym postrzeganiem natury, wskazuje na to postać ludzka osadzona w centralnej części kadru z rękoma uniesionymi w stronę konarów drzew. Jest to wymowne zdjęcie, tym bardziej w kontekście zmian klimatycznych. Wioletta Pawlak w swojej wypowiedzi podsuwa myśl o człowieku jako bycie kroczącym ramię w ramię z naturą. Bez podziału na my i ona.

I tutaj wchodzimy w kolejny obszar narracji, człowiek w podróży z feerią barw, narodowości i obyczajów. Temat ten w swoich obrazach podejmuje Ewa Chrapka. Podobnie Wiesława Stawarz poprzez swoje prace zachęca odbiorcę do spojrzenia w oczy sobie jako podróżniczce - fotografce osadzając wypowiedź w obszarze witryny sklepu. Ludzie podążający tylko w sobie znanym kierunku to propozycja interpretacyjna zagadnienia bajki autorstwa Barbary Kubali. W podobnym klimacie utrzymuje narrację Teresa Solarz, jednak artystka dokonuje abstrahowania ulicy do fantazmatów. Można zadać sobie pytanie o wibracje przestrzeni, czy autorka obrazu skłania nas do refleksji nad materią?

Dochodzimy w obserwacji przekazu zdjęć ekspozycji „Bajki zarezerwowane dla kobiet” do ostatniego wyłonionego obszaru, a mianowicie człowieka i jego kondycji. Kondycja ta usadawia się w obszarze cienia w czarno-białym obrazie Jadwigi Grzyb. Praca niezwykle jasno nawiązuje do platońskiej jaskini. Ludzkie cienie wpisane w geometryczny kształt świata, jakże dalekiego od natury. Kim są cienie, pochylone, zgięte. Zdjęcie to również odnosi nas do twórczości Andrzeja Wróblewskiego i jego obrazowania wspomnień wojny. Jakże uniwersalny przekaz w kontekście aktualnych wydarzeń polityczno-społecznych. Kim jestem? Zastanawia się Katarzyna Tynior-Dworaczek. Zdjęcie, autoportret wskazuje na poszukiwanie siebie, co jest niezwykle silnym przekazem poddającym pod rozważanie kondycję współczesnego człowieka. Z odpowiedzią na pytanie o kondycję ludzką przychodzi dyptyk portretów autorstwa Małgorzaty Malinowskiej-Klimek. Również autoportret, osadzony w konwencji fotografii kreacyjnej w jasny sposób przedstawia dojrzałą kobietę, wiedzącą kim jest, posiadającą ugruntowane poglądy, pasje. W opozycji do tej fotografii drugie zdjęcie przedstawia młodą kobietę kucającą w rogu pomieszczenia. Dziewczyna patrzy w górę, jest zamyślona może zastanawia się nad przyszłością i tym jaką historię napisze dla siebie?

Anna Andrzejewska

Kurator wystawy