Wariacje na temat czyli zabawa z mistrzami pędzla plakatFilia nr 4 – Sielec Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu serdecznie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym „Wariacje na temat … czyli zabawa z mistrzami pędzla”, zorganizowanym z okazji Międzynarodowego Dnia Artystów (25 października). Interesujesz się sztuką? Lubisz podziwiać arcydzieła światowego malarstwa? Masz ochotę na kreatywny dialog z obrazami Van Gogha, Matisse’a, Muncha? Ten konkurs jest właśnie dla Ciebie! Poniżej znajdziesz regulamin i karty zgłoszeniowe. Powodzenia!

 

 

Regulamin konkursu plastycznego

„Wariacje na temat … czyli zabawa z mistrzami pędzla”,

zorganizowanego z okazji 

Międzynarodowego Dnia Artystów (25 października)

Tytuł konkursu: „Wariacje na temat … czyli zabawa z mistrzami pędzla”

Forma pracy: płaska, w formacie max. A3

Technika wykonania: dowolna

Warunki uczestnictwa:

 1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas VII - VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół średnich z całej Polski.
 2. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego, Filia Nr 4 Sielec, ul. Zamkowa 9, 41-200 Sosnowiec.
 3. Konkurs rozpoczyna się 27.09.2021 r., a kończy się 25.10.2021 r.
 4. Udział w konkursie jest dobrowolny oraz bezpłatny.

Cele konkursu:

 1. Rozbudzanie zainteresowania dziełami wielkich mistrzów pędzla, historią sztuki, twórczością artystyczną.
 2. Pobudzanie wyobraźni i kreatywności.

Zasady konkursu:

 1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu własnej wersji obrazu jednego ze znanych malarzy. Pracę należy wykonać wzorując się na fragmencie obrazu wybranego z wyselekcjonowanej kolekcji zamieszczonej na stronie internetowej Organizatora. Praca nie powinna naśladować wybranego obrazu, lecz być jego autorską interpretacją, rozwinięciem. Kolekcja obrazów do pobrania - klik.
  Lista obrazów:
  CHAGALL – Nad Witebskiem
  DALI - Płonąca żyrafa i Trwałość pamięci
  MAKOWSKI - Dwaj mali przyjaciele
  MATISSE - Złote rybki
  MODIGLIANI - Kobieta z wachlarzem
  MUNCH - Krzyk
  PICASSO - Guernica
  SEURAT - Niedzielne popołudnie na wyspie Grande Jatte
  VAN GOGH - Łan zboża z cyprysami
 2. Prace dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi, które nie były wcześniej publikowane i nagradzane.
 3. Każdy autor może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie przygotowaną pracę.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z konkursu prac niespełniających wymagań formalnych.
 5. Prace można:
 • przesłać pocztą na adres: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Zamkowa 9, 41-200 Sosnowiec, z dopiskiem „Wariacje na temat … czyli zabawa z mistrzami pędzla”, do dnia 25.10.2021 r. (prace dostarczone po terminie nie będą oceniane, decyduje data stempla pocztowego);
 • przesłać skan lub zdjęcie pracy pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w tytule e-maila wpisując „Wariacje na temat … czyli zabawa z mistrzami pędzla”;
 • dostarczyć osobiście do siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu, F4 Sielec (ul. Zamkowa 9), w godzinach jej otwarcia.
 1. Prace przekazane na konkurs powinny zostać zaopatrzone w kartę konkursową (do pobrania ze strony www.biblioteka.sosnowiec.pl).
  Karta - niepełnoletni, Karta - pełnoletni.

Nagrody, sposób i termin realizacji wygranych:

 1. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora.
 2. Przyznane zostaną nagrody za zajęcie I, II, III miejsca.
 3. Nagrody w konkursie będą rzeczowe.
 4. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
 5. Jury oceniać będzie: pomysłowość, oryginalność, kreatywność, samodzielność i estetykę wykonania pracy.
 6. Ogłoszenie wyników odbędzie się dnia 29.10.2021 r. na stronie internetowej Organizatora: www.biblioteka.sosnowiec.pl i na Facebooku MBP.
 7. Nagrodzone prace zostaną przedstawione na stronie internetowej Organizatora (www.biblioteka.sosnowiec.pl).
 8. Wszystkie prace biorące udział w konkursie zostaną zaprezentowane w sali wystaw Filii Nr 4 Sielec, ul. Zamkowa 9, w ramach wystawy pokonkursowej.

Postanowienia końcowe:

 1. Prace nie będą odsyłane. Autorzy przekazują wszelkie prawa do prac na rzecz Organizatora.
 2. Nadesłanie prac do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 3. Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu z siedzibą na ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu, tel. 32 266-33-96, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., jako administrator danych informuje, że dane osobowe wszystkich uczestników, rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich konkursu odbywającego się w Filii nr 4 Sielec, ul. Zamkowa 9, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego, przy ulicy Kościelnej 11, 41-200 Sosnowiec zebrane w celu realizacji projektu będą przechowywane w bazie danych organizatora przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu. Wizerunek zamieszczany na stronie internetowej MBP w Sosnowcu www.biblioteka.sosnowiec.pl, zostanie usunięty po upływie 5 lat od jego zamieszczenia. Okres przechowywanie w Bibliotece danych osobowych w większości przypadków wynika z Jednolitego rzeczowego wykazu akt Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu. Dane wymagane w zakresie: imię, nazwisko uczestnika, wiek, imię i nazwisko, nr telefonu i e-mail rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego są przetwarzane przez Bibliotekę w celu przeprowadzenia konkursu na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO. Jednocześnie wszystkim uczestnikom, rodzicom/opiekunom prawnym uczestników niepełnoletnich konkursu przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania. Każdy uczestnik oraz rodzice/opiekunowie prawni uczestników niepełnoletnich mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w konkursie odbywającym się w Filii nr 4 Sielec, ul. Zamkowa 9, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu, przy ul. Kościelnej 11. Dane osobowe uczestników, rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą. W sprawach spornych przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych wyjaśnień udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Agata Kozłowska, tel. 515-041-778, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 4. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu pod adresem: www.biblioteka.sosnowiec.pl.
 5. Wszelkie pytania należy kierować do Organizatora konkursu – Filia nr 4 Sielec, ul. Zamkowa 9, tel. 32 266 14 37 lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..