Zaproszenie do składania ofert na wynajem lokalu użytkowego usytuowanego na parterze Zagłębiowskiej Mediateki Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego przy ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu z przeznaczeniem na organizację i prowadzenie kawiarni (małej gastronomii).

 

Zaproszenie do składania ofert na wynajem lokalu w pdf.

Załącznik nr 1. - Rzut lokalu

Załącznik nr 2. - Projekt umowy

Załącznik nr 3. - Formularz oferty

Załącznik nr 4. - Sprzęt, wyposażenie, możliwość odkupienia