Z ogromną przyjemnością informujemy, że  Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, nazwa zdania „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” - w wysokości 110.605,00 zł.

Otrzymana dotacja przeznaczona zostanie w całości na wzbogacenie i uzupełnienie zbiorów Zagłębiowskiej Mediateki i wszystkich filii MBP w Sosnowcu.

 

belka 2023