Konkurs recytatorski pszczołyZapraszamy uczniów szkół podstawowych z terenu Sosnowca do udziału w konkursie recytatorskim „M(i)odne wierszowanie”, organizowanym z okazji obchodów Światowego Dnia Pszczoły. Odbędzie się on w dniu 21 maja 2024 r. o godzinie 10.00 w Auli Zagłębiowskiej Mediateki (ul. Kościelna 11, poziom 0). W tym dniu każdy z uczestników recytuje jeden, dowolnie wybrany wiersz o tematyce wiosennej. Mile widziane i dodatkowo punktowane będą wiersze z motywem pszczół. Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych. Zgłoszenia uczestników dokonuje nauczyciel, wybierając maksymalnie 2 uczniów z każdej kategorii wiekowej. Dokonuje tego, dostarczając kartę zgłoszenia nauczyciela oraz uczestnika konkursu do siedziby Zagłębiowskiej Mediateki lub mailowo w terminie 15 kwietnia – 10 maja 2024 r. Szczegóły oraz karty zgłoszenia dostępne w regulaminie konkursu.

 

 

 

 

 

Regulamin konkursu recytatorskiego
dla uczniów szkół podstawowych
„M(i)odne wierszowanie”

 

Warunki uczestnictwa:

1. Uczestnikami konkursu recytatorskiego „M(i)odne wierszowanie” mogą być uczniowie klas I-VIII szkół podstawowych z terenu Sosnowca.
2. Organizatorem konkursu jest Dział Instruktażu i Promocji, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec.
3. Konkurs jest organizowany w ramach obchodów Światowego Dnia Pszczoły (20 maja).
4. Konkurs odbędzie się w dniu 21 maja 2024 r. o godz. 10.00 w Auli Zagłębiowskiej Mediateki, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu, ul. Kościelna 11.
5. Zgłoszenia uczestników konkursu przyjmowane są w terminie: 15 kwietnia – 10 maja 2024r.
6. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

Zasady konkursu:

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-VIII szkół podstawowych z terenu Sosnowca.
2. Uczestnicy w dniu konkursu prezentują jeden, dowolnie wybrany wiersz o tematyce wiosennej. Dodatkowo punktowane i mile widziane będą wiersze z motywem pszczół.
3. Uczestnicy konkursu występować będą w trzech kategoriach wiekowych:
• uczniowie klas 1-3;
• uczniowie klas 4-6;
• uczniowie klas 7-8.
4. Każda szkoła podstawowa może zgłosić do udziału w konkursie maksymalnie 6 uczniów: po dwóch z każdej kategorii wiekowej.
5. Uczestników do udziału w konkursie zgłasza nauczyciel. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wypełnienie przez niego karty zgłoszenia nauczyciela. Karty zgłoszenia wypełniają również rodzice/opiekunowie prawni uczniów. KARTA NAUCZYCIEL - POBIERZ, KARTA UCZESTNIK - POBIERZ
6. Karty zgłoszenia uczestników można:
• przesłać pocztą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 10 maja 2024 r. z dopiskiem „M(i)odne wierszowanie”;
• dostarczyć osobiście do siedziby Zagłębiowskiej Mediateki, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec, do dnia 10 maja 2024 r., w godzinach jej otwarcia.
7. W przypadku dużej liczby zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy uczestników konkursu.

Cele konkursu:

1. Zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w obchodach Światowego Dnia Pszczoły.
2. Kształtowanie postaw pro-ekologicznych.
3. Odkrywanie i rozwijanie talentów recytatorskich i aktorskich.
4. Popularyzacja literatury pięknej.
5. Wzbogacanie słownictwa.

Nagrody, sposób i termin realizacji wygranych:

1. Oceny występów dokona jury powołane przez Organizatora.
2. Przyznane zostaną nagrody za zajęcie I, II, III miejsca w każdej kategorii wiekowej.
3. Kryteria oceny recytacji: wybór utworu w kontekście tematu konkursu, opanowanie pamięciowe utworu, trafność interpretacji głosowej (akcentowanie, intonacja, modulacja głosu, tempo, pauza), ogólny wyraz artystyczny (postawa recytatora, gest sceniczny, elementy ruchu).
4. Jury zastrzega sobie prawo przyznania mniejszej niż przewidziana liczba nagród lub przyznania nagród dodatkowych.
5. Nagrody w konkursie będą rzeczowe.
6. Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się w dniu konkursu.

Postanowienia końcowe:

1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu.
2. Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu z siedzibą na ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu, tel. 32 266-33-96, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., jako administrator danych informuje, że dane osobowe wszystkich uczestników, rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich oraz nauczycieli/opiekunów uczestników konkursu zebrane w celu realizacji konkursu będą przechowywane w bazie danych Organizatora przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji konkursu. Wizerunek zamieszczany na stronie internetowej MBP w Sosnowcu www.biblioteka.sosnowiec.pl, zostanie usunięty po upływie 5 lat od jego zamieszczenia. Okres przechowywania w Bibliotece danych osobowych w większości przypadków wynika z Jednolitego rzeczowego wykazu akt Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu. Dane wymagane w zakresie: imię i nazwisko uczestnika, wiek/klasa, nazwa szkoły, imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego, imię i nazwisko nauczyciela uczestnika, nr telefonu, adres e-mail nauczyciela są przetwarzane przez Bibliotekę w celu przeprowadzenia konkursu na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO. Jednocześnie wszystkim uczestnikom, rodzicom/opiekunom prawnym uczestników niepełnoletnich, nauczycielom uczestników konkursu przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania. Każdy uczestnik, rodzice/opiekunowie prawni uczestników niepełnoletnich, nauczyciele uczestników konkursu mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w konkursie. Dane osobowe uczestników, rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich oraz nauczycieli uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą. W sprawach spornych przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul Stawki 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych wyjaśnień udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Agata Kozłowska, tel. 515-041-778, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
3. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu pod adresem: www.biblioteka.sosnowiec.pl
4. Wszelkie pytania należy kierować do Organizatora konkursu – Dział Instruktażu i Promocji, Zagłębiowska Mediateka, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 11, tel. 693 266 411 lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.