"Śpiewać każdy może"

SJT2019 plakat3

Weź udział w konkursie i wygraj!

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu - Organizator 5. Sosnowieckiej Jesieni Teatralnej gorąco zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie piosenki aktorskiej "Śpiewać każdy może". Do wygrania atrakcyjne nagrody finansowe. Na zgłoszenia czekamy tylko do 30 września 2019!!! Poniżej publikujemy szczegółowy regulamin konkursu oraz wszystkie wymagane dokumenty do pobrania.

 

Regulamin konkursu piosenki aktorskiej
„Śpiewać każdy może"

Organizator:
1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec.
2. Konkurs odbywa się w ramach projektu „5. Sosnowiecka Jesień Teatralna. Literatura – muzyka – teatr - miejsca wspólne", dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego „Partnerstwo dla książki".
3. Konkurs odbędzie się 15 października 2019 r. od godz. 10.00 w Auli Zagłębiowskiej Mediateki w Sosnowcu, przy ul. Kościelnej 11.

Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych wszystkich typów z terenu województwa śląskiego.
2. Konkurs ma charakter otwarty.
3. W konkursie mogą wziąć udział zarówno soliści jak i zespoły (do 5 osób).
4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie piosenki w języku polskim, opartej na opublikowanym tekście literackim lub wybranej z szeroko rozumianego repertuaru piosenki aktorskiej oraz zaprezentowanie jej w teatralno-aktorskiej interpretacji.
5. Piosenka może być wykonana a capella (bez akompaniamentu), z podkładem muzycznym (wyłącznie na płytach CD lub MP3) lub z akompaniamentem instrumentów własnych (keyboard, gitara itp.). Informacje o rodzaju akompaniamentu należy umieścić w karcie zgłoszenia.
6. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną piosenkę.
7. Czas prezentacji jednej piosenki nie powinien przekroczyć 7 min.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedopełnienie formalności związanych z wymogami prawa autorskiego.

Cele konkursu:
1. Promowanie polskiej piosenki artystycznej.
2. Popularyzacja literatury w jej szerokim rozumieniu.
3. Wspieranie młodych utalentowanych artystów poprzez tworzenie im możliwości prezentacji swych umiejętności i wymiany doświadczeń.
4. Rozbudzenie wyobraźni i wrażliwości estetycznej.
5. Budowanie poczucia własnej wartości oraz umiejętności szlachetnej rywalizacji.

Zasady i przebieg konkursu:
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie, podpisanie i przesłanie do 30 września 2019 r. formularza zgłoszeniowego oraz karty zgłoszenia na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub dostarczenie osobiście do Informatorium Zagłębiowskiej Mediateki w Sosnowcu, przy ul. Kościelnej 11, w godzinach jej otwarcia.
2. Uczestnicy zgłaszają się indywidualnie lub mogą być zgłoszeni przez szkołę/instytucję.
3. W przypadku uczestników zgłaszanych przez szkołę lub instytucję należy wypełnić także kartę nauczyciela/opiekuna.
4. Wzór formularza zgłoszeniowego oraz karty uczestnictwa należy pobrać ze strony internetowej Organizatora www.biblioteka.sosnowiec.pl

POBIERZ:

formularz, karta pełnoletni, karta niepełnoletni, karta nauczyciel/opiekun.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia kolejności prezentowanych programów artystycznych.

Jury:
1. Organizator powoła trzyosobowe Jury.
2. Jury oceni występy według następujących kryteriów:
• poziom artystyczny,
• dobór repertuaru,
• interpretacja,
• umiejętności aktorskie,
• kultura przekazu,
• ogólne wrażenia artystyczne.
3. Końcowe obrady Jury odbędą się przy drzwiach zamkniętych.
4. Werdykt Jury zostanie ogłoszony przez przewodniczącego niezwłocznie po zakończeniu obrad.
5. Decyzja Jury w zakresie występów i przyznanych nagród jest ostateczna.

Nagrody:
1. Dla zwycięzców Konkursu przewidziano nagrody pieniężne w wysokości:
• I miejsce: 1000,00 zł dla solisty/zespołu
• II miejsce: 700,00 zł dla solisty/zespołu
• III miejsce: 400,00 zł dla solisty/zespołu
2. Organizator przewiduje także przyznanie nagród opiekunom solistów/zespołów (nauczycielom, instruktorom). Nagrodę otrzyma tylko jeden opiekun, który przygotuje uczestnika/uczestników konkursu i będzie sprawował opiekę w trakcie wykonywania programu.
3. Dla nauczycieli (opiekunów) solistów/zespołów przewidziano nagrody pieniężne w wysokości:
• za zajęcie przez solistę/zespół I miejsca: 400,00 zł
• za zajęcie przez solistę/zespół II miejsca: 300,00 zł
• za zajęcie przez solistę/zespół III miejsca: 200,00 zł
4. Jury zastrzega sobie prawo przyznania mniejszej, niż przewidziana, liczby nagród lub przyznania nagród dodatkowych i wyróżnień.

Postanowienia końcowe
1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu.
2. Organizator nie zapewnia zwrotu kosztów podróży i ubezpieczenia uczestników ani przesłanych materiałów zgłoszeniowych.
3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania uzasadnienia decyzji.
4. Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu z siedzibą na ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu, tel. 32 266-33-96, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., jako administrator danych informuje, że dane osobowe wszystkich uczestników, rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich konkursu odbywającego się w Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego, przy ul. Kościelnej 11, 41-200 Sosnowiec zebrane w celu realizacji projektu będą przechowywane w bazie danych Organizatora przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu. Wizerunek zamieszczany na stronie internetowej MBP w Sosnowcu www.biblioteka.sosnowiec.pl, zostanie usunięty po upływie 5 lat od jego zamieszczenia. Okres przechowywania w Bibliotece danych osobowych w większości przypadków wynika z Jednolitego rzeczowego wykazu akt Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu. Dane wymagane w zakresie: imię i nazwisko uczestnika, wiek, nazwa zespołu, imię i nazwisko, nr telefonu lub e-mail rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna, nr tel. lub e-mail nauczyciela/opiekuna są przetwarzane przez Bibliotekę w celu przeprowadzenia konkursu na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO. Jednocześnie wszystkim uczestnikom, rodzicom/opiekunom prawnym uczestników niepełnoletnich konkursu przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania. Każdy uczestnik oraz rodzice/opiekunowie prawni uczestników niepełnoletnich mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w konkursie odbywającym się w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu, ul. Kościelna 11. Dane osobowe uczestników, rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą. W sprawach spornych przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul Stawki 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych wyjaśnień udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Agata Kozłowska, tel. 515-041-778, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
5. Regulamin konkursu dostępny jest również na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu pod adresem: www.biblioteka.sosnowiec.pl
6. Wszelkie pytania należy kierować do Organizatora konkursu – Informatorium Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 11, tel. 32 266 33 96 wew. 1 lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , natomiast w sprawach technicznych (nagłośnienie, oświetlenie i inne) tel. 693 267 144.

SJT2019 plakat3

Z życia filii

Wystawa „Zmyślone / Non-pompatico” i spotkanie seniorów

sa1

Filia nr 2

19 września 2019 w Filii nr 2 - Rudna IV odbył się wernisaż wystawy "Zmyślone/Non-pompatico". Autorkami wystawianych prac są studentki trzeciego roku malarstwa na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu: Stella Kostyła i Adriana Mańkiewicz. Malarskie spotkanie wzbogacone zostało poezją Agaty Kempy. Wystawę można oglądać do 14 października 2019 w godzinach otwarcia placówki (ul. Gospodarcza 32). Ale to nie wszystko...

Więcej…

Dzień Kropki i Klub Seniora z pasją

kro1

Filia nr 15

W tym tygodniu świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Kropki czyli Dzień Talentu. Wraz z uczniami Szkoły Podstawowej nr 46 oraz dziećmi z Przedszkola Miejskiego nr 44 poznaliśmy historię małej Vashti, którą stworzył na kartach swojej opowieści Peter H. Reynolds. Każdy uczestnik w skrócie opowiedział o swoich zainteresowaniach, a przed przystąpieniem do zadania plastycznego ćwiczyliśmy wyobraźnię za pomocą książki "Naciśnij mnie" Herve Tullet. Ale to nie wszystko...

Więcej…

Na smutki i chandrę - BIBLIOTEKA!

wpo1

Filia nr 17

Jesień zbliża się wielkimi krokami, a z nią plucha i nuda. Doskonałą receptą na smutki i jesienną chandrę są książki i wizyty w bibliotece. W tym tygodniu gościliśmy grupę przedszkolaków, która zasiliła niedawno szeregi pobliskiego przedszkola i korzystając z ładnej aury zorganizowała 'pochód przedszkolaków'. Jako, że wrzesień trwa na całego nasze popołudniowe zajęcia poświęciliśmy na wykonanie szkolnych organizerów na biurko, które w najbliższych miesiącach z pewnością się przydadzą.

Więcej…

Zapraszamy na spotkanie z poezją

Grzeskowe czytanie D1

Kuźnia Młodych Talentów w Tajemniczym Ogrodzie

Serdecznie zapraszamy do Biblioteki Dziecięcej "Tajemniczego Ogrodu" na spotkanie z poezją Grzegorza Kordela - ucznia Szkoły Podstawowej nr 1 w Sosnowcu, zatytułowane "Grześkowe czytanie". Czwartek 26 września 2019 o godz. 16.00 w siedzibie biblioteki przy ul. Grota-Roweckiego 22. Wstęp wolny.

Joomla templates by Joomlashine