Uchwały Rady Miejskiej Miasta Sosnowca w sprawie likwidacji Filii nr 8 i Filii nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu w wersji pdf.

Filia nr 8

Filia nr 12