Sesje Zagłębiowskie 2002-2011 - wydawnictwa posesyjne

literackie zaglebie

Literackie Zagłębie

Materiały I Sesji Zagłębiowskiej
pod redakcją Mariana Kisiela i Pawła Majerskiego.

Autorzy szkiców:

Włodzimierz Wójcik: Daniłowski i Piłsudski

Piotr Bajer: Czas w "Martwym morzu" Emila Zegadłowicza

Jerzy Paszek: Poetycki debiut Kruczkowskiego

Joanna Kisielowa: "Przed pustką stygnę w grozie". O poezji Władysława Sebyły

Ewa Jaskółowa: "Sosnowiec 1929. Wokół wiersza Stanisława Ciesielczuka

Paweł Majerski: "W poezji nie można powracać. Notatki o wierszach Lecha Piwowara

Justyna Cembrowska: Dylematy i dychotomie. Glosa do powieści Jana Pierzchały "Krzak gorejący"

Paweł Sarna: Pragnienie transcendencji. O wierszach Tadeusza Sławka.

Anna Kałuża: Brzoska, Lekszycki, Sarna, Barański. Szkic do portretu młodych poetów.

Z myślą o wzbogaceniu źródeł pomocnych w edukacji regionalnej Biblioteka opublikowała materiały I Sesji Zagłębiowskiej pt. Literackie Zagłębie. Książka zawiera szkice autorów związanych z uniwersytecką polonistyką, poświęcone twórczości ludzi pióra, którzy z Zagłębiem Dąbrowskim byli lub są związani: Emila Zegadłowicza, Leona Kruczkowskiego, Władysława Sebyły, Stanisława Ciesielczuka, Lecha Piwowara, Jana Pierzchały, Tadeusza Sławka, młodego pokolenia poetów - Wojciecha Brzoski, Pawła Lekszyckiego, Pawła Barańskiego, Pawła Sarny.

Cena publikacji - 5 zł.


 

 

bigrafie

Biografie z Zagłębia

Materiały II Sesji Zagłębiowskiej
pod redakcją Mariana Kisiela i Pawła Majerskiego

 

Autorzy referatów wygłoszonych na II Sesji Zagłębiowskiej w dniu 20 listopada 2003 roku koncentrowali się na zaprezentowaniu postaci znaczących dla kultury regionu. Oddany do rąk Czytelnika tom jest pokłosiem tej konferencji. Redaktorzy wydawnictwa we wstępie napisali: "Tytuł - nie ukrywajmy: symboliczny - przywołuje symbole kultury Zagłębia Dąbrowskiego. Bez ludzi, o których piszą twórcy tego zbioru, kształt zagłębiowskiej kultury w XX wieku byłby bez wątpienia inny i uboższy".

Publikacja stanowi kontynuację tematyki, którą Biblioteka zapoczątkowała poprzednią książką - "Literackie Zagłębie". Po zaprezentowaniu w niej pisarzy związanych z regionem, w "Biografiach z Zagłębia" przedstawiono przedstawicieli innych dziedzin kultury. Znajdujemy więc szkice:

Elżbiety Gondek o Wiktorze Monsiorskim - wydawcy prasy w Sosnowcu,

Urszuli Rzewiczok o Marianie Kantorze-Mirskim - badaczu historyczno-etnograficznym regionu zagłębiowskiego,

Dariusza Rotta o Stefanie Ślązaku - muzyku, który pozostawił po sobie bogaty dorobek twórczy,

Michała Kaczmarczyka o Konstantym Ćwierku - twórcy zagłębiowskiego dziennikarstwa radiowego,

Jana F. Lewandowskiego o Poli Negri - aktorce światowego formatu,

Doroty Fox o Janie Dormanie - teatrologu, założycielu Teatru Dzieci Zagłębia,

Tadeusza Kwaśnika o Marianie Malinie - malarzu, mistrzu czerni i bieli,

Jana Pierzchały o Juliuszu Kadenie-Bandrowskim - pisarzu.

Omówienie dotychczasowych prób zestawień sylwetek biograficznych ludzi znaczących dla regionu znajdujemy w szkicu Adama Jarosza pt. "Zagłębiowskie biografie. Doświadczenia i perspektywy badawczo-wydawnicze".

Cena 5 zł.


pierzchala

O Janie Pierzchale

Materiały III Sesji Zagłębiowskiej
pod redakcją Mariana Kisiela i Pawła Majerskiego

Publikacja stanowi pokłosie konferencji poświęconej twórczości Jana Pierzchały - jednego z najwybitniejszych przedstawicieli zagłębiowskiego środowiska literackiego, autora głośnej "Legendy Zagłębia", poety, prozaika, eseisty, autora scenariuszy filmowych, słuchowisk radiowych i widowisk telewizyjnych, redaktora czasopism literackich, tłumacza literatury niemieckiej, wieloletniego kierownika literackiego Teatru Zagłębia - zorganizowanej w pierwszą rocznicę jego śmierci.

We wstępie do tomu czytamy: "Biografia Jana Pierzchały obfituje w wiele zakrętów. Dzisiaj, przesiewając na sicie jego dokonania i wybory, jego uczestnictwo i rezygnacje z uczestnictwa, wiemy, że stale służył jednej sprawie: restauracji pamięci. Pamięci o ludziach, sprawach i niemożnościach stulecia obfitującego w tak wiele nadziei, rozczarowań i rozgoryczeń. Dobrze wiedział, że jedyną powinnością pisarza jest wszystkie te doświadczenia odnotować."

Z zamieszczonych w tomie szkiców powstał zatem swoisty zarys monografii niezwykle wszechstronnej twórczości Jana Pierzchały, poczynając od analizy jego debiutanckich "Wierszy", poprzez nowe odczytania "Legendy Zagłębia", "Krzaku gorejącego", opowiadań (ze zbiorów "Antykwariat przy ulicy Barbarossy" oraz "Przeczekaj deszcz"), aż po dzieje powstawania ostatniej i nieopublikowanej dotąd powieści "Szept węża w wysokiej trawie". Książka zawiera również teksty dotyczące innych obszarów twórczej aktywności Pierzchały - jako człowieka teatru, dramaturga, scenarzysty filmowego, niemcoznawcy, człowieka zafascynowanego osobowością i dziełem Józefa Piłsudskiego. Całość dopełnia obszerna bibliografia dzieła pisarza zawierająca m.in. jego spuściznę: poetycką, prozatorską, dramaturgiczną, eseistyczną, translatorską oraz liczne wywiady i recenzje.

Autorzy szkiców:

Marian Kisiel i Paweł Majerski: Słowo wstępne

Włodzimierz Wójcik: Janek

Adam W. Jarosz: Jan Pierzchała o Józefie Piłsudskim

Grażyna B. Szewczyk: Niemcoznawcze prace Jana Pierzchały

Jan Klemens: "...by trwał zawsze, jak Zagłębie Zagłębiem"

Paweł Majerski: Legenda Zagłębia - reaktywacja?

Krzysztof Kłosiński: O "Krzaku gorejącym" Jana Pierzchały

Paweł Sarna: "Kazałeś wiatrom mówić sprzeciw& quot;. O formach lirycznych Jana Pierzchały

Agnieszka Nęcka: "Jak to się tylko zdarzyć może". Małe narracje Jana Pierzchały

Jan F. Lewandowski: Adaptacje filmowe powieści Jana Pierzchały

Józef Górdziałek: Jak powstawała powieść "Szept węża w wysokiej trawie".

Cena 5 zł.

 


 

 

mozaika kultur

Mozaika kultur

Materiały IV Sesji Zagłębiowskiej
pod red. Mariana Kisiela i Pawła Majerskiego

Nakładem Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu ukazała się książka zatytułowana "Mozaika kultur" – oczekiwany przez miłośników regionu zbiór szkiców składających się na program IV Sesji Zagłębiowskiej.

Publikacja stanowi próbę odpowiedzi na pytania o podwaliny kulturowej tożsamości Zagłębia Dąbrowskiego. W ocenie zarówno organizatorów konferencji, jaki autorów opublikowanych tekstów tworzy je materialne i duchowe dziedzictwo wielu pokoleń mieszkańców tej ziemi – ludzi różnych narodowości, kultur i religii – którzy przybywali tu, by inwestować kapitał w prężnie rozwijającym się zakątku Europy, bądź w nadziei na znalezienie pracy i polepszenie warunków życia. To z jednej strony bogactwo wiary, kultury i tradycji Polaków, Niemców, żydów i Rosjan, a z drugiej – ich świątynie (kościoły, cerkwie i synagogi), instytucje kultury (sceny teatralne, sale wystawowe, stowarzyszenia twórcze, wydawnictwa), zakłady pracy (kopalnie, huty, fabryki włókiennicze) i wreszcie – miejsca pochówku (m.in. sosnowiecka nekropolia na Smutnej). Autorzy szkiców stawiają również pytania o wpływ wiedzy jako czynnika kształtującego świadomość regionalną oraz języka, jaki wykształcił się na tej ziemi dzięki migracjom pokoleń Polaków tutaj odnajdujących swoje miejsce na chwilę lub na zawsze.

Całość uzupełnia materiał zdjęciowy dotyczący zagłębiowskich świątyń i nekropolii.

Autorzy szkiców:

Ewa Kosowska: Tożsamość regionalna, tożsamość kulturowa

Bogumiła Barańska: Wiedza jako czynnik kształtujący świadomość regionalną

Magdalena Pastuch: Plusy i minusy językowej odrębności

Dorota Fox: Teatr w procesie poszukiwania tożsamości kulturowej Zagłębia

Paweł Majerski: Milcząc w skowycie

Wojciech Jaworski: Żydzi w Zagłębiu Dąbrowskim do 1968 roku

Włodzimierz Wójcik: Zagłębiowskie "sklepy cynamonowe"

Grażyna B. Szewczyk: Ewangelicy w Sosnowcu

ks. mitrat Sergiusz Dziewiatowski: Dzieje parafii prawosławnej w Sosnowcu

Ewa Toczkowska: Sosnowiecka nekropolia jako muzeum.

Brak egzemplarzy

 


symbolezaglebia

Symbole Zagłębia
Materiały V Sesji Zagłębiowskiej
pod red. Mariana Kisiela i Pawła Majerskiego

Nakładem Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu ukazała się publikacja o tematyce regionalnej zatytułowana "Symbole Zagłębia", będąca naukowym pokłosiem V Sesji Zagłębiowskiej. Oddany do rąk czytelników - miłośników kultury zagłębiowskiej - tom, jest zbiorem szkiców regionalnych, odpowiadający tematom referatów wygłoszonych podczas konferencji, a dotyczących szeroko rozumianej symboliki zagłębiowskiej. W znakomitej większości szkice dotyczą biografii konkretnych ludzi – dwudziestowiecznych symboli Zagłębia Dąbrowskiego, które wciąż mogą budzić wiele emocji i sporów. Nie brakuje także symboli kultury materialnej, świadectw dawnego i nowego Zagłębia.

Autorzy szkiców:

Wójcik W. – Góra Świętej Doroty,

Jarosz A.W. - Miasto rozdartej sosny. Sosnowiec czy Dąbrowa Górnicza?,

Jakóbczyk J. - Dotyk, u(ś)cisk i splot. Uwag kilka o „Czarnych skrzydłach" Juliusza Kadena - Bandrowskiego,

Kłosiński K. - Poetycki pejzaż wewnętrzny Zagłębia,

Nawarecki A. - Prof. Ireneusz Opacki - twórca sosnowieckiej polonistyki,

Fast P. - Prof. Gabriela Porębina - o życiu i pracy w trudnych czasach,

Lewandowski F. - Jan Kiepura na ekranie,

Zaczkowski P. - Zmierzch pamięci. Dyskurs prowincji z uniwersum. Szkic o twórczości Jacka Rykały

Osiński J. – Jan Ciszewski - mistrz sportowego mikrofonu,

Cena egzemplarza 5 zł.

 


zaglebiowskie rody

Zagłębiowskie rody

Materiały VI Sesji Zagłębiowskiej
pod red. Mariana Kisiela i Pawła Majerskiego

Nakładem sosnowieckiej Książnicy ukazała się publikacja o tematyce regionalnej zatytułowana "Zagłębiowskie rody", będąca naukowym pokłosiem VI Sesji Zagłębiowskiej.

Oddany do rąk czytelników - miłośników kultury zagłębiowskiej - tom, jest zbiorem szkiców regionalnych, odpowiadający tematom referatów wygłoszonych podczas konferencji, a dotyczących dziejów zagłębiowskich rodzin. Adresowana do szerokiego kręgu odbiorców, wzbogacająca źródła pomocne w edukacji regionalnej.

Jak podkreślają autorzy przedmowy: Marian Kisiel i Paweł Majerski: „Książka jaką oddajemy, w części zaledwie przywołuje znane zagłębiowskie rody. Nie dlatego, że trudno je odnaleźć w burzliwej przeszłości regionu, lecz że niepodobna je wszystkie scalić w jednej publikacji. Dzieje rodzin przemysłowców i rodzin ziemiańskich musiałyby nałożyć się tutaj na losy pokoleń lekarzy, nauczycieli i zwykłych ludzi, którzy swoje miejsce na ziemi odnaleźli właśnie tutaj – w niezwykłej krajobrazowo, znajdującej się na głównych traktach podróżniczych i, niestety przez czas i ludzi okrutnie potraktowanej przestrzeni".

Publikacja dofinansowana z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.

Autorzy szkiców:

Ewa Kosowska – Więzy krwi i dziedzictwo lokalne,

Jarosław Krajniewski – Mieroszewscy w Zagłębiu,

Ryszard Kaczmarek – Rodzina Lamprechtów. Niemieccy mieszczanie w Sosnowcu,

Agnieszka Mika – Życie i działalność Dietlów 1878-1945. Miejsce rodu w historii Sosnowca i kraju,

Anna Makarska – Sosnowieccy przemysłowcy – Schönowie,

Włodzimierz Wójcik – Ciechanowscy,

Janusz Lewanda – Zarzyccy,

Elżbieta Oleksiak – Rody zagłębiowskie w zbiorach regionalnych.

Brak egzemplarzy

 


ArtysciZaglebia

Artyści z Zagłębia

Materiały VII Sesji Zagłębiowskiej
pod red. Mariana Kisiela i Pawła Majerskiego

Nakładem Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu ukazała się publikacja o tematyce regionalnej zatytułowana "Artyści z Zagłębia", będąca naukowym pokłosiem VII Sesji Zagłębiowskiej.

Oddany do rąk czytelników - miłośników kultury zagłębiowskiej - tom, jest zbiorem szkiców regionalnych, odpowiadających tematom referatów wygłoszonych podczas konferencji, a dotyczących biografii i dorobku artystycznego ludzi muzyki, sztuki i literatury, związanych z Zagłębiem z racji swojego pochodzenia.

Jak podkreślają autorzy przedmowy - Marian Kisiel i Paweł Majerski: „VII Sesja Zagłębiowska niemal w całości została poświęcona tym, którzy wyszli z Zagłębia Dąbrowskiego, mieli z nim kontakt duchowy, lecz objawiali się w jego kulturze okazjonalnie. Stąd ważną rolę w tytule sesji odgrywa przyimek „z". Pewnie inaczej być nie mogło, jeżeli chciało się pokazać podłoże intelektualne, tradycje i osiągnięcia artystyczne Zagłębia. Jest co przypominać i chwalić. Niejeden pewnie się będzie zdumiewał, kiedy sięgnie do tej książeczki, widząc jak wielki potencjał twórczy promieniował z Zagłębia na świat".

Książka adresowana do szerokiego kręgu odbiorców, wzbogacająca źródła pomocne w edukacji regionalnej, bogato ilustrowana.

Publikacja dofinansowana z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.

Autorzy szkiców:

Magdalena Dziadek – Michał Spisak – z Zagłębia na emigrację,

Anna Baranowa – Janina Kraupe – artystka II Grupy Krakowskiej,

Krzysztof Karwat – Janusz Gajos – szkic do portretu,

Włodzimierz Wójcik – W pracowni malarskiej Eugeniusza Chmiela,

Jan F. Lewandowski – Zielone lata Stanisława Jędryki,

Wiesława Konopelska – Władysław Szpilman – pianista z Sosnowca,

Piotr Zaczkowski – Jan Świderski – prawda nienaturalna,

Regina Gowarzewska – Natalia Stokowacka – gwiazda nie tylko na scenie,

Marian Kisiel – Zdzisław Tadeusz Łączkowski: słowo i Słowo,

Agnieszka Nęcka – Anka Kowalska: scriptrix unius libri.

Cena egzemplarza 5 zł.

 


pisarze

Pisarze z Zagłębia

Materiały VIII Sesji Zagłębiowskiej
pod red. Mariana Kisiela i Pawła Majerskiego

Nakładem sosnowieckiej Książnicy ukazała się publikacja o tematyce regionalnej zatytułowana "Pisarze z Zagłębia" będąca naukowym pokłosiem VIII Sesji Zagłębiowskiej.

Oddany do rąk czytelników - miłośników kultury zagłębiowskiej - tom, jest zbiorem szkiców regionalnych, odpowiadający tematom referatów wygłoszonych podczas konferencji, a dotyczących twórczości pisarzy związanych z zagłębiowskim regionem.

Bohaterami publikacji są: Stanisław Krawczyk, Lucjan Jerzy Woźniak, Jacek Durski, Jerzy Suchanek, Jacek Golonka, Barbara Gruszka-Zych, Sławomir Matusz, Marek Krystian Emanuel Baczewski, Romuald Pawlak, Paweł Lekszycki, Wojciech Brzoska, Paweł Sarna, Paweł Barański.

Autorzy słowa wstępnego - Marian Kisiel i Paweł Majerski podkreślają: „Prezentujemy zatem pisarzy, którzy swój artystyczny dorobek wciąż pomnażają, w których przypadku... wszystko się jeszcze może zdarzyć: rewolucyjna zmiana poetyki; fascynacja nowymi tematami, które – nie przypuszczalibyśmy – zostaną nagle odkryte; a może powrót do form wcześniejszych w uznaniu ich znaczenia, z przeświadczeniem o potrzebie aktualizacji? Bohaterami trzynastu szkiców stali się pisarze z dorobkiem – pod względem „ilościowym" tudzież „jakościowym" – rozmaitym, ale w wielu momentach swej twórczej pracy dostrzeżeni i w krytycznoliterackich recenzjach docenieni..."

Autorzy szkiców:

Elżbieta Dutka, O „Drodze" i „ drogach poetyckich" Stanisława Krawczyka

Agnieszka Klepek-Drozd, Człowiek jak powój w lesie. Motyw drzewa i lasu w poezji Jerzego Lucjana Woźniaka

Agnieszka Nęcka, To, co przemija i trwa. O sztuce pisarskiej Jacka Durskiego

Dariusz Nowacki, Między konkretem i symbolem. O „Płakuli" Jerzego Suchanka

Włodzimierz Wójcik, Poeta i animator. O Jacku Golonce

Agnieszka Gurbin, W witrażu słowa. O poezji Barbary Gruszki-Zych

Krystyna Kłosińska, „Serdeczna mammografia" i nie tylko. O poezji Sławomira Matusza

Alina Świeściak, Profanacje Marka K. E. Baczewskiego

Krzysztof Uniłowski, Fantastyka jako gra kombinatoryczna. O prozie Romualda Pawlaka

Anna Kałuża, Poezja Pawła Lekszyckiego w kontekście kultury popularnej

Joanna Kisiel, Powrót żywiołów. O wyobraźni poetyckiej Pawła Sarny

Tomasz Kaliściak, Per-wersje poetyckie Pawła Barańskiego

Magdalena Boczkowska, „dzisiaj wreszcie uwierzyłem w literaturę". O poezji Wojciecha Brzoski

Cena egzemplarza 12 zł.

 


Architektura Zagłębia

Architektura Zagłębia

Materiały IX Sesji Zagłębiowskiej 
pod red. Mariana Kisiela i Pawła Majerskiego

Wydawnictwo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu pt. "Architektura Zagłębia" stanowi zbiór tekstów powstałych w oparciu o referaty przedstawione podczas IX Sesji Zagłębiowskiej poświęconej architekturze Zagłębia Dąbrowskiego. Opracowane przez prof. Mariana Kisiela i dra Pawła Majerskiego materiały, złożyły się na interesującą i ilustrowaną pozycję o tematyce regionalnej, adresowaną do szerokiego grona odbiorców, miłośników kultury zagłębiowskiej, wzbogacającą źródła pomocne w edukacji regionalnej. Niedoceniane zabytki architektoniczne okolicznych miast, pamięć przeszłości zaklęta w budynkach, agresja nowoczesności widoczna w architekturze i urbanistyce Zagłębia - to tylko część zagadnień analizowanych przez autorów szkiców.

W skład publikacji weszły następujące teksty:

Tomasz Taczewski: „Architektura społeczeństwa wiedzy – Muzeum Ziemi w dolinie Czarnej Przemszy";

Dariusz Rozmus: „O znaczeniu ołowiu w budownictwie. Kilka uwag w świetle ostatnich odkryć średniowiecznych hut srebra i ołowiu na terenie Zagłębia";

Damian Adamczak: „Drewniana architektura z Zagłębia Dąbrowskiego w skansenie chorzowskim";

Ewa Chmielewska: „Osiedla patronackie – czynnik pejzażu Sosnowca";

Włodzimierz Wójcik: „Moje wspomnienia o zagłębiowskich „domowych progach", zagrodach i sanktuariach";

Jacek Owczarek: „O konserwacji zabytków w Zagłębiu Dąbrowskim";

Katarzyna Zawadzka, Ryszard Szymonowicz: „Dzieje konserwacji Pałacu Dietla w Sosnowcu";

Irena Kontny: „Kościoły miast zagłębiowskich do 1914 roku (Będzin, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec)";

Jarosław Krajniewski: „Zamki nad Przemszą";

Anna Syska, Agnieszka Woźniakowska: „Osiedle robotnicze Czeladź-Piaski".

Cena egzemplarza: 15 zł.

 


Przyroda okladkaHRess

Przyroda Zagłębia

Materiały X Sesji Zagłębiowskiej
pod red. Mariana Kisiela i Pawła Majerskiego

Wydawnictwo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu pt. "Przyroda Zagłębia" stanowi zbiór tekstów powstałych w oparciu o referaty przedstawione podczas X Sesji Zagłębiowskiej poświęconej środowisku naturalnemu Zagłębia Dąbrowskiego. Opracowane przez prof. Mariana Kisiela i dra Pawła Majerskiego materiały, złożyły się na interesującą i ilustrowaną pozycję o tematyce regionalnej, adresowaną do szerokiego grona odbiorców, miłośników kultury zagłębiowskiej, wzbogacającą źródła pomocne w edukacji regionalnej.

Profesjonalnie przygotowane materiały na temat flory i fauny Zagłębia Dąbrowskiego uzupełnione fotografiami, mapami, wykresami i tabelami stanowią wyczerpujące źródło wiedzy o przyrodzie regionu, a ich atrakcyjna forma graficzna doskonale sprawdza się w roli pomocy naukowej dla osób chcących zapoznać się z omawianym zagadnieniem.

Wśród zebranych tekstów znajdują się następujące prace:

Maria Popczyk - Instytut Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego
Przyroda estetyków

Piotr Cempulik, Marta Pankiewicz - Dział Przyrody Muzeum Górnośląskiego
Ochrona bioróżnorodności w południowo-wschodniej części Górnego Śląska i w Zagłębiu Dąbrowskim

Jerzy Cabała - Zakład Geologii Złóż Uniwersytetu Śląskiego
Budowa geologiczna Zagłębia Dąbrowskiego i jej wpływ na przyrodę nieożywioną

Barbara Tokarska-Guzik, Teresa Nowak - Zakład Botaniki Systematycznej Uniwersytetu Śląskiego
Wartości przyrodnicze obszarów prawnie chronionych w Zagłębiu Dąbrowskim

Julia Góra - Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura"
Waloryzacja przyrodnicza na przykładzie Sosnowca

Paweł Kauzal - Zagórskie Stowarzyszenie Regionalne "Pakosznica"
Przyroda Sosnowca i perspektywy jej ochrony na przykładzie dzielnicy Zagórze

Włodzimierz Wójcik - Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego
Wśród zagłębiowskich lasów, łąk i rzek

Elżbieta Oleksiak – Dział Zbiorów Regionalnych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu
Władysław Szafer – obrońca przyrody z Sosnowca

Cena egzemplarza: 12 zł.


Publikacje sosnowieckiej Książnicy można nabyć
we wszystkich placówkach MBP na terenie miasta

Z życia filii

Dzień Mamy i nie tylko...

tnp1

Filia nr 17

Jeśli ktoś nie ma jeszcze pomysłu czym obdarować Mamę w dniu jej święta, to może zerknąć do naszej galerii, aby zobaczyć co stworzyli zdolni, młodzi i kreatywni uczestnicy na popołudniowych warsztatach. W trakcie pracy wkładali całe serce w wykonanie upominków dla swoich Mam, aby na koniec móc się pochwalić takimi oto efektami.

Więcej…

Wręczenie nagród "Dla Ciebie Mamo"

dcm1

Filia nr 6

21 maja 2019 w Filii nr 6 - Niwka odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie plastycznym "Dla Ciebie Mamo", w którym udział wzięli uczniowie trzech sosnowieckich szkół podstawowych: SP nr 18, SP nr 30 i SP nr 36. Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.

Więcej…

Na Dzień Mamy

dm1

Filia nr 2

Za kilka dni będziemy obchodzić święto wszystkich mam. Z tej okazji w Filii nr 2 - Rudna IV odbyły się zajęcia, podczas których dzieci z Przedszkola nr 57 wzięły udział w pogadance nt. Dnia Matki oraz wykonały dla swoich mam piękne laurki, które wręczą im 26 maja.

Więcej…

"Niezapominajka" - nie zapomnij o mnie

60981386 553601835044062 7522419706075021312 n

Impreza charytatywna z udziałem Filii nr 15

W niedzielne popołudnie mieszkańcy Sosnowca spotkali się na imprezie charytatywnej "NIEZAPOMNAJKA" zorganizowanej przez Stowarzyszenie "Kocia Becia" przy współpracy Miejskiej Biblioteki Publicznej i innych organizacji pozarządowych działających w mieście.

Więcej…
Joomla templates by Joomlashine