Sesje Zagłębiowskie 2002-2011 - wydawnictwa posesyjne

Czytaj więcej: Sesje Zagłębiowskie 2002-2011 - wydawnictwa posesyjne

Literackie Zagłębie

Materiały I Sesji Zagłębiowskiej
pod redakcją Mariana Kisiela i Pawła Majerskiego.

Autorzy szkiców:

Włodzimierz Wójcik: Daniłowski i Piłsudski

Piotr Bajer: Czas w "Martwym morzu" Emila Zegadłowicza

Jerzy Paszek: Poetycki debiut Kruczkowskiego

Joanna Kisielowa: "Przed pustką stygnę w grozie". O poezji Władysława Sebyły

Ewa Jaskółowa: "Sosnowiec 1929. Wokół wiersza Stanisława Ciesielczuka

Paweł Majerski: "W poezji nie można powracać. Notatki o wierszach Lecha Piwowara

Justyna Cembrowska: Dylematy i dychotomie. Glosa do powieści Jana Pierzchały "Krzak gorejący"

Paweł Sarna: Pragnienie transcendencji. O wierszach Tadeusza Sławka.

Anna Kałuża: Brzoska, Lekszycki, Sarna, Barański. Szkic do portretu młodych poetów.

Z myślą o wzbogaceniu źródeł pomocnych w edukacji regionalnej Biblioteka opublikowała materiały I Sesji Zagłębiowskiej pt. Literackie Zagłębie. Książka zawiera szkice autorów związanych z uniwersytecką polonistyką, poświęcone twórczości ludzi pióra, którzy z Zagłębiem Dąbrowskim byli lub są związani: Emila Zegadłowicza, Leona Kruczkowskiego, Władysława Sebyły, Stanisława Ciesielczuka, Lecha Piwowara, Jana Pierzchały, Tadeusza Sławka, młodego pokolenia poetów - Wojciecha Brzoski, Pawła Lekszyckiego, Pawła Barańskiego, Pawła Sarny.

Cena publikacji - 5 zł.


 

 

Czytaj więcej: Sesje Zagłębiowskie 2002-2011 - wydawnictwa posesyjne

Biografie z Zagłębia

Materiały II Sesji Zagłębiowskiej
pod redakcją Mariana Kisiela i Pawła Majerskiego

 

Autorzy referatów wygłoszonych na II Sesji Zagłębiowskiej w dniu 20 listopada 2003 roku koncentrowali się na zaprezentowaniu postaci znaczących dla kultury regionu. Oddany do rąk Czytelnika tom jest pokłosiem tej konferencji. Redaktorzy wydawnictwa we wstępie napisali: "Tytuł - nie ukrywajmy: symboliczny - przywołuje symbole kultury Zagłębia Dąbrowskiego. Bez ludzi, o których piszą twórcy tego zbioru, kształt zagłębiowskiej kultury w XX wieku byłby bez wątpienia inny i uboższy".

Publikacja stanowi kontynuację tematyki, którą Biblioteka zapoczątkowała poprzednią książką - "Literackie Zagłębie". Po zaprezentowaniu w niej pisarzy związanych z regionem, w "Biografiach z Zagłębia" przedstawiono przedstawicieli innych dziedzin kultury. Znajdujemy więc szkice:

Elżbiety Gondek o Wiktorze Monsiorskim - wydawcy prasy w Sosnowcu,

Urszuli Rzewiczok o Marianie Kantorze-Mirskim - badaczu historyczno-etnograficznym regionu zagłębiowskiego,

Dariusza Rotta o Stefanie Ślązaku - muzyku, który pozostawił po sobie bogaty dorobek twórczy,

Michała Kaczmarczyka o Konstantym Ćwierku - twórcy zagłębiowskiego dziennikarstwa radiowego,

Jana F. Lewandowskiego o Poli Negri - aktorce światowego formatu,

Doroty Fox o Janie Dormanie - teatrologu, założycielu Teatru Dzieci Zagłębia,

Tadeusza Kwaśnika o Marianie Malinie - malarzu, mistrzu czerni i bieli,

Jana Pierzchały o Juliuszu Kadenie-Bandrowskim - pisarzu.

Omówienie dotychczasowych prób zestawień sylwetek biograficznych ludzi znaczących dla regionu znajdujemy w szkicu Adama Jarosza pt. "Zagłębiowskie biografie. Doświadczenia i perspektywy badawczo-wydawnicze".

Cena 5 zł.


Czytaj więcej: Sesje Zagłębiowskie 2002-2011 - wydawnictwa posesyjne

O Janie Pierzchale

Materiały III Sesji Zagłębiowskiej
pod redakcją Mariana Kisiela i Pawła Majerskiego

Publikacja stanowi pokłosie konferencji poświęconej twórczości Jana Pierzchały - jednego z najwybitniejszych przedstawicieli zagłębiowskiego środowiska literackiego, autora głośnej "Legendy Zagłębia", poety, prozaika, eseisty, autora scenariuszy filmowych, słuchowisk radiowych i widowisk telewizyjnych, redaktora czasopism literackich, tłumacza literatury niemieckiej, wieloletniego kierownika literackiego Teatru Zagłębia - zorganizowanej w pierwszą rocznicę jego śmierci.

We wstępie do tomu czytamy: "Biografia Jana Pierzchały obfituje w wiele zakrętów. Dzisiaj, przesiewając na sicie jego dokonania i wybory, jego uczestnictwo i rezygnacje z uczestnictwa, wiemy, że stale służył jednej sprawie: restauracji pamięci. Pamięci o ludziach, sprawach i niemożnościach stulecia obfitującego w tak wiele nadziei, rozczarowań i rozgoryczeń. Dobrze wiedział, że jedyną powinnością pisarza jest wszystkie te doświadczenia odnotować."

Z zamieszczonych w tomie szkiców powstał zatem swoisty zarys monografii niezwykle wszechstronnej twórczości Jana Pierzchały, poczynając od analizy jego debiutanckich "Wierszy", poprzez nowe odczytania "Legendy Zagłębia", "Krzaku gorejącego", opowiadań (ze zbiorów "Antykwariat przy ulicy Barbarossy" oraz "Przeczekaj deszcz"), aż po dzieje powstawania ostatniej i nieopublikowanej dotąd powieści "Szept węża w wysokiej trawie". Książka zawiera również teksty dotyczące innych obszarów twórczej aktywności Pierzchały - jako człowieka teatru, dramaturga, scenarzysty filmowego, niemcoznawcy, człowieka zafascynowanego osobowością i dziełem Józefa Piłsudskiego. Całość dopełnia obszerna bibliografia dzieła pisarza zawierająca m.in. jego spuściznę: poetycką, prozatorską, dramaturgiczną, eseistyczną, translatorską oraz liczne wywiady i recenzje.

Autorzy szkiców:

Marian Kisiel i Paweł Majerski: Słowo wstępne

Włodzimierz Wójcik: Janek

Adam W. Jarosz: Jan Pierzchała o Józefie Piłsudskim

Grażyna B. Szewczyk: Niemcoznawcze prace Jana Pierzchały

Jan Klemens: "...by trwał zawsze, jak Zagłębie Zagłębiem"

Paweł Majerski: Legenda Zagłębia - reaktywacja?

Krzysztof Kłosiński: O "Krzaku gorejącym" Jana Pierzchały

Paweł Sarna: "Kazałeś wiatrom mówić sprzeciw& quot;. O formach lirycznych Jana Pierzchały

Agnieszka Nęcka: "Jak to się tylko zdarzyć może". Małe narracje Jana Pierzchały

Jan F. Lewandowski: Adaptacje filmowe powieści Jana Pierzchały

Józef Górdziałek: Jak powstawała powieść "Szept węża w wysokiej trawie".

Cena 5 zł.

 


 

 

Czytaj więcej: Sesje Zagłębiowskie 2002-2011 - wydawnictwa posesyjne

Mozaika kultur

Materiały IV Sesji Zagłębiowskiej
pod red. Mariana Kisiela i Pawła Majerskiego

Nakładem Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu ukazała się książka zatytułowana "Mozaika kultur" – oczekiwany przez miłośników regionu zbiór szkiców składających się na program IV Sesji Zagłębiowskiej.

Publikacja stanowi próbę odpowiedzi na pytania o podwaliny kulturowej tożsamości Zagłębia Dąbrowskiego. W ocenie zarówno organizatorów konferencji, jaki autorów opublikowanych tekstów tworzy je materialne i duchowe dziedzictwo wielu pokoleń mieszkańców tej ziemi – ludzi różnych narodowości, kultur i religii – którzy przybywali tu, by inwestować kapitał w prężnie rozwijającym się zakątku Europy, bądź w nadziei na znalezienie pracy i polepszenie warunków życia. To z jednej strony bogactwo wiary, kultury i tradycji Polaków, Niemców, żydów i Rosjan, a z drugiej – ich świątynie (kościoły, cerkwie i synagogi), instytucje kultury (sceny teatralne, sale wystawowe, stowarzyszenia twórcze, wydawnictwa), zakłady pracy (kopalnie, huty, fabryki włókiennicze) i wreszcie – miejsca pochówku (m.in. sosnowiecka nekropolia na Smutnej). Autorzy szkiców stawiają również pytania o wpływ wiedzy jako czynnika kształtującego świadomość regionalną oraz języka, jaki wykształcił się na tej ziemi dzięki migracjom pokoleń Polaków tutaj odnajdujących swoje miejsce na chwilę lub na zawsze.

Całość uzupełnia materiał zdjęciowy dotyczący zagłębiowskich świątyń i nekropolii.

Autorzy szkiców:

Ewa Kosowska: Tożsamość regionalna, tożsamość kulturowa

Bogumiła Barańska: Wiedza jako czynnik kształtujący świadomość regionalną

Magdalena Pastuch: Plusy i minusy językowej odrębności

Dorota Fox: Teatr w procesie poszukiwania tożsamości kulturowej Zagłębia

Paweł Majerski: Milcząc w skowycie

Wojciech Jaworski: Żydzi w Zagłębiu Dąbrowskim do 1968 roku

Włodzimierz Wójcik: Zagłębiowskie "sklepy cynamonowe"

Grażyna B. Szewczyk: Ewangelicy w Sosnowcu

ks. mitrat Sergiusz Dziewiatowski: Dzieje parafii prawosławnej w Sosnowcu

Ewa Toczkowska: Sosnowiecka nekropolia jako muzeum.

Brak egzemplarzy

 


Czytaj więcej: Sesje Zagłębiowskie 2002-2011 - wydawnictwa posesyjne

Symbole Zagłębia
Materiały V Sesji Zagłębiowskiej
pod red. Mariana Kisiela i Pawła Majerskiego

Nakładem Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu ukazała się publikacja o tematyce regionalnej zatytułowana "Symbole Zagłębia", będąca naukowym pokłosiem V Sesji Zagłębiowskiej. Oddany do rąk czytelników - miłośników kultury zagłębiowskiej - tom, jest zbiorem szkiców regionalnych, odpowiadający tematom referatów wygłoszonych podczas konferencji, a dotyczących szeroko rozumianej symboliki zagłębiowskiej. W znakomitej większości szkice dotyczą biografii konkretnych ludzi – dwudziestowiecznych symboli Zagłębia Dąbrowskiego, które wciąż mogą budzić wiele emocji i sporów. Nie brakuje także symboli kultury materialnej, świadectw dawnego i nowego Zagłębia.

Autorzy szkiców:

Wójcik W. – Góra Świętej Doroty,

Jarosz A.W. - Miasto rozdartej sosny. Sosnowiec czy Dąbrowa Górnicza?,

Jakóbczyk J. - Dotyk, u(ś)cisk i splot. Uwag kilka o „Czarnych skrzydłach" Juliusza Kadena - Bandrowskiego,

Kłosiński K. - Poetycki pejzaż wewnętrzny Zagłębia,

Nawarecki A. - Prof. Ireneusz Opacki - twórca sosnowieckiej polonistyki,

Fast P. - Prof. Gabriela Porębina - o życiu i pracy w trudnych czasach,

Lewandowski F. - Jan Kiepura na ekranie,

Zaczkowski P. - Zmierzch pamięci. Dyskurs prowincji z uniwersum. Szkic o twórczości Jacka Rykały

Osiński J. – Jan Ciszewski - mistrz sportowego mikrofonu,

Cena egzemplarza 5 zł.

 


Czytaj więcej: Sesje Zagłębiowskie 2002-2011 - wydawnictwa posesyjne

Zagłębiowskie rody

Materiały VI Sesji Zagłębiowskiej
pod red. Mariana Kisiela i Pawła Majerskiego

Nakładem sosnowieckiej Książnicy ukazała się publikacja o tematyce regionalnej zatytułowana "Zagłębiowskie rody", będąca naukowym pokłosiem VI Sesji Zagłębiowskiej.

Oddany do rąk czytelników - miłośników kultury zagłębiowskiej - tom, jest zbiorem szkiców regionalnych, odpowiadający tematom referatów wygłoszonych podczas konferencji, a dotyczących dziejów zagłębiowskich rodzin. Adresowana do szerokiego kręgu odbiorców, wzbogacająca źródła pomocne w edukacji regionalnej.

Jak podkreślają autorzy przedmowy: Marian Kisiel i Paweł Majerski: „Książka jaką oddajemy, w części zaledwie przywołuje znane zagłębiowskie rody. Nie dlatego, że trudno je odnaleźć w burzliwej przeszłości regionu, lecz że niepodobna je wszystkie scalić w jednej publikacji. Dzieje rodzin przemysłowców i rodzin ziemiańskich musiałyby nałożyć się tutaj na losy pokoleń lekarzy, nauczycieli i zwykłych ludzi, którzy swoje miejsce na ziemi odnaleźli właśnie tutaj – w niezwykłej krajobrazowo, znajdującej się na głównych traktach podróżniczych i, niestety przez czas i ludzi okrutnie potraktowanej przestrzeni".

Publikacja dofinansowana z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.

Autorzy szkiców:

Ewa Kosowska – Więzy krwi i dziedzictwo lokalne,

Jarosław Krajniewski – Mieroszewscy w Zagłębiu,

Ryszard Kaczmarek – Rodzina Lamprechtów. Niemieccy mieszczanie w Sosnowcu,

Agnieszka Mika – Życie i działalność Dietlów 1878-1945. Miejsce rodu w historii Sosnowca i kraju,

Anna Makarska – Sosnowieccy przemysłowcy – Schönowie,

Włodzimierz Wójcik – Ciechanowscy,

Janusz Lewanda – Zarzyccy,

Elżbieta Oleksiak – Rody zagłębiowskie w zbiorach regionalnych.

Brak egzemplarzy

 


Czytaj więcej: Sesje Zagłębiowskie 2002-2011 - wydawnictwa posesyjne

Artyści z Zagłębia

Materiały VII Sesji Zagłębiowskiej
pod red. Mariana Kisiela i Pawła Majerskiego

Nakładem Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu ukazała się publikacja o tematyce regionalnej zatytułowana "Artyści z Zagłębia", będąca naukowym pokłosiem VII Sesji Zagłębiowskiej.

Oddany do rąk czytelników - miłośników kultury zagłębiowskiej - tom, jest zbiorem szkiców regionalnych, odpowiadających tematom referatów wygłoszonych podczas konferencji, a dotyczących biografii i dorobku artystycznego ludzi muzyki, sztuki i literatury, związanych z Zagłębiem z racji swojego pochodzenia.

Jak podkreślają autorzy przedmowy - Marian Kisiel i Paweł Majerski: „VII Sesja Zagłębiowska niemal w całości została poświęcona tym, którzy wyszli z Zagłębia Dąbrowskiego, mieli z nim kontakt duchowy, lecz objawiali się w jego kulturze okazjonalnie. Stąd ważną rolę w tytule sesji odgrywa przyimek „z". Pewnie inaczej być nie mogło, jeżeli chciało się pokazać podłoże intelektualne, tradycje i osiągnięcia artystyczne Zagłębia. Jest co przypominać i chwalić. Niejeden pewnie się będzie zdumiewał, kiedy sięgnie do tej książeczki, widząc jak wielki potencjał twórczy promieniował z Zagłębia na świat".

Książka adresowana do szerokiego kręgu odbiorców, wzbogacająca źródła pomocne w edukacji regionalnej, bogato ilustrowana.

Publikacja dofinansowana z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.

Autorzy szkiców:

Magdalena Dziadek – Michał Spisak – z Zagłębia na emigrację,

Anna Baranowa – Janina Kraupe – artystka II Grupy Krakowskiej,

Krzysztof Karwat – Janusz Gajos – szkic do portretu,

Włodzimierz Wójcik – W pracowni malarskiej Eugeniusza Chmiela,

Jan F. Lewandowski – Zielone lata Stanisława Jędryki,

Wiesława Konopelska – Władysław Szpilman – pianista z Sosnowca,

Piotr Zaczkowski – Jan Świderski – prawda nienaturalna,

Regina Gowarzewska – Natalia Stokowacka – gwiazda nie tylko na scenie,

Marian Kisiel – Zdzisław Tadeusz Łączkowski: słowo i Słowo,

Agnieszka Nęcka – Anka Kowalska: scriptrix unius libri.

Cena egzemplarza 5 zł.

 


Czytaj więcej: Sesje Zagłębiowskie 2002-2011 - wydawnictwa posesyjne

Pisarze z Zagłębia

Materiały VIII Sesji Zagłębiowskiej
pod red. Mariana Kisiela i Pawła Majerskiego

Nakładem sosnowieckiej Książnicy ukazała się publikacja o tematyce regionalnej zatytułowana "Pisarze z Zagłębia" będąca naukowym pokłosiem VIII Sesji Zagłębiowskiej.

Oddany do rąk czytelników - miłośników kultury zagłębiowskiej - tom, jest zbiorem szkiców regionalnych, odpowiadający tematom referatów wygłoszonych podczas konferencji, a dotyczących twórczości pisarzy związanych z zagłębiowskim regionem.

Bohaterami publikacji są: Stanisław Krawczyk, Lucjan Jerzy Woźniak, Jacek Durski, Jerzy Suchanek, Jacek Golonka, Barbara Gruszka-Zych, Sławomir Matusz, Marek Krystian Emanuel Baczewski, Romuald Pawlak, Paweł Lekszycki, Wojciech Brzoska, Paweł Sarna, Paweł Barański.

Autorzy słowa wstępnego - Marian Kisiel i Paweł Majerski podkreślają: „Prezentujemy zatem pisarzy, którzy swój artystyczny dorobek wciąż pomnażają, w których przypadku... wszystko się jeszcze może zdarzyć: rewolucyjna zmiana poetyki; fascynacja nowymi tematami, które – nie przypuszczalibyśmy – zostaną nagle odkryte; a może powrót do form wcześniejszych w uznaniu ich znaczenia, z przeświadczeniem o potrzebie aktualizacji? Bohaterami trzynastu szkiców stali się pisarze z dorobkiem – pod względem „ilościowym" tudzież „jakościowym" – rozmaitym, ale w wielu momentach swej twórczej pracy dostrzeżeni i w krytycznoliterackich recenzjach docenieni..."

Autorzy szkiców:

Elżbieta Dutka, O „Drodze" i „ drogach poetyckich" Stanisława Krawczyka

Agnieszka Klepek-Drozd, Człowiek jak powój w lesie. Motyw drzewa i lasu w poezji Jerzego Lucjana Woźniaka

Agnieszka Nęcka, To, co przemija i trwa. O sztuce pisarskiej Jacka Durskiego

Dariusz Nowacki, Między konkretem i symbolem. O „Płakuli" Jerzego Suchanka

Włodzimierz Wójcik, Poeta i animator. O Jacku Golonce

Agnieszka Gurbin, W witrażu słowa. O poezji Barbary Gruszki-Zych

Krystyna Kłosińska, „Serdeczna mammografia" i nie tylko. O poezji Sławomira Matusza

Alina Świeściak, Profanacje Marka K. E. Baczewskiego

Krzysztof Uniłowski, Fantastyka jako gra kombinatoryczna. O prozie Romualda Pawlaka

Anna Kałuża, Poezja Pawła Lekszyckiego w kontekście kultury popularnej

Joanna Kisiel, Powrót żywiołów. O wyobraźni poetyckiej Pawła Sarny

Tomasz Kaliściak, Per-wersje poetyckie Pawła Barańskiego

Magdalena Boczkowska, „dzisiaj wreszcie uwierzyłem w literaturę". O poezji Wojciecha Brzoski

Cena egzemplarza 12 zł.

 


Czytaj więcej: Sesje Zagłębiowskie 2002-2011 - wydawnictwa posesyjne

Architektura Zagłębia

Materiały IX Sesji Zagłębiowskiej 
pod red. Mariana Kisiela i Pawła Majerskiego

Wydawnictwo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu pt. "Architektura Zagłębia" stanowi zbiór tekstów powstałych w oparciu o referaty przedstawione podczas IX Sesji Zagłębiowskiej poświęconej architekturze Zagłębia Dąbrowskiego. Opracowane przez prof. Mariana Kisiela i dra Pawła Majerskiego materiały, złożyły się na interesującą i ilustrowaną pozycję o tematyce regionalnej, adresowaną do szerokiego grona odbiorców, miłośników kultury zagłębiowskiej, wzbogacającą źródła pomocne w edukacji regionalnej. Niedoceniane zabytki architektoniczne okolicznych miast, pamięć przeszłości zaklęta w budynkach, agresja nowoczesności widoczna w architekturze i urbanistyce Zagłębia - to tylko część zagadnień analizowanych przez autorów szkiców.

W skład publikacji weszły następujące teksty:

Tomasz Taczewski: „Architektura społeczeństwa wiedzy – Muzeum Ziemi w dolinie Czarnej Przemszy";

Dariusz Rozmus: „O znaczeniu ołowiu w budownictwie. Kilka uwag w świetle ostatnich odkryć średniowiecznych hut srebra i ołowiu na terenie Zagłębia";

Damian Adamczak: „Drewniana architektura z Zagłębia Dąbrowskiego w skansenie chorzowskim";

Ewa Chmielewska: „Osiedla patronackie – czynnik pejzażu Sosnowca";

Włodzimierz Wójcik: „Moje wspomnienia o zagłębiowskich „domowych progach", zagrodach i sanktuariach";

Jacek Owczarek: „O konserwacji zabytków w Zagłębiu Dąbrowskim";

Katarzyna Zawadzka, Ryszard Szymonowicz: „Dzieje konserwacji Pałacu Dietla w Sosnowcu";

Irena Kontny: „Kościoły miast zagłębiowskich do 1914 roku (Będzin, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec)";

Jarosław Krajniewski: „Zamki nad Przemszą";

Anna Syska, Agnieszka Woźniakowska: „Osiedle robotnicze Czeladź-Piaski".

Cena egzemplarza: 15 zł.

 


Czytaj więcej: Sesje Zagłębiowskie 2002-2011 - wydawnictwa posesyjne

Przyroda Zagłębia

Materiały X Sesji Zagłębiowskiej
pod red. Mariana Kisiela i Pawła Majerskiego

Wydawnictwo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu pt. "Przyroda Zagłębia" stanowi zbiór tekstów powstałych w oparciu o referaty przedstawione podczas X Sesji Zagłębiowskiej poświęconej środowisku naturalnemu Zagłębia Dąbrowskiego. Opracowane przez prof. Mariana Kisiela i dra Pawła Majerskiego materiały, złożyły się na interesującą i ilustrowaną pozycję o tematyce regionalnej, adresowaną do szerokiego grona odbiorców, miłośników kultury zagłębiowskiej, wzbogacającą źródła pomocne w edukacji regionalnej.

Profesjonalnie przygotowane materiały na temat flory i fauny Zagłębia Dąbrowskiego uzupełnione fotografiami, mapami, wykresami i tabelami stanowią wyczerpujące źródło wiedzy o przyrodzie regionu, a ich atrakcyjna forma graficzna doskonale sprawdza się w roli pomocy naukowej dla osób chcących zapoznać się z omawianym zagadnieniem.

Wśród zebranych tekstów znajdują się następujące prace:

Maria Popczyk - Instytut Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego
Przyroda estetyków

Piotr Cempulik, Marta Pankiewicz - Dział Przyrody Muzeum Górnośląskiego
Ochrona bioróżnorodności w południowo-wschodniej części Górnego Śląska i w Zagłębiu Dąbrowskim

Jerzy Cabała - Zakład Geologii Złóż Uniwersytetu Śląskiego
Budowa geologiczna Zagłębia Dąbrowskiego i jej wpływ na przyrodę nieożywioną

Barbara Tokarska-Guzik, Teresa Nowak - Zakład Botaniki Systematycznej Uniwersytetu Śląskiego
Wartości przyrodnicze obszarów prawnie chronionych w Zagłębiu Dąbrowskim

Julia Góra - Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura"
Waloryzacja przyrodnicza na przykładzie Sosnowca

Paweł Kauzal - Zagórskie Stowarzyszenie Regionalne "Pakosznica"
Przyroda Sosnowca i perspektywy jej ochrony na przykładzie dzielnicy Zagórze

Włodzimierz Wójcik - Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego
Wśród zagłębiowskich lasów, łąk i rzek

Elżbieta Oleksiak – Dział Zbiorów Regionalnych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu
Władysław Szafer – obrońca przyrody z Sosnowca

Cena egzemplarza: 12 zł.


Publikacje sosnowieckiej Książnicy można nabyć
we wszystkich placówkach MBP na terenie miasta

Instytucje kultury a środowiska twórcze Sosnowca

Czytaj więcej: Instytucje kultury a środowiska twórcze Sosnowca

Instytucje kultury a środowiska twórcze Sosnowca.
Materiały sesji naukowej, zorganizowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną
w Sosnowcu 8 maja 2001 roku pod red. Ewy Kosowskiej

Autorzy szkiców:

Jan Pierzchała: "O wielkim stuleciu 1897-1997", artykuł poświęcony dziejom sosnowieckiego teatru

Maria Z. Pulinowa: "Muzeum w Sosnowcu. Promieniowanie kultury z północnych obrzeży miasta"

Barbara Szczypka-Gwiazda: "Czy istnieje środowisko twórcze artystów plastyków Sosnowca po 1945 roku"
Jolanta Bauman-Szulakowska: "Zarys życia muzycznego w Sosnowcu"

Elżbieta Gondek: "Sto lat dziejów prasy w Sosnowcu"

Paweł Majerski: "Życie literackie Sosnowca"

Marian Kisiel: "Polonistyka w Sosnowcu"

Jan Lewandowski: "Sosnowieckie tradycje filmowe"

Ewa Kosowska: "Sosnowiec jako instytucja kultury"

Zamierzeniem organizatorów konferencji było obiektywne zdiagnozowanie sytuacji w różnych dziedzinach upowszechniania kultury w relacji między funkcjonującymi w mieście instytucjami a środowiskami twórczymi, które stanowią ich naturalny potencjał intelektualny. Miała ona również na celu integrację środowiska ludzi kultury oraz stworzenie szerokiego forum dyskusyjnego, dotyczącego problemów, z którymi to środowisko się boryka. Do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu zostali zaproszeni samorządowcy, naukowcy Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Muzycznej, Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, szefowie i pracownicy instytucji upowszechniania kultury w mieście i regionie, artyści i literaci oraz młodzież sosnowieckich liceów.

Prelegenci, odnosząc się w swych wystąpieniach do tradycji, określili również swoje stanowisko wobec aktualnej sytuacji w sferze sosnowieckiej kultury, jej infrastruktury oraz więzi istniejących w poszczególnych środowiskach twórczych i ich kulturotwórczej roli.

Oddany do rąk Czytelnika tom jest pokłosiem tej konferencji. W publikacji zamieszczono szkice poświęcone teatrowi, muzeum, polonistyce uniwersyteckiej z okresu jej bytności w Sosnowcu. Poznajemy jego tradycje filmowe, środowisko twórcze artystów plastyków, życie muzyczne i literackie miasta. Książka jest źródłem wiedzy o dziewiętnasto- i dwudziestowiecznym Sosnowcu.

Ewa Kosowska pisze we wstępie:

"Dla większości Autorów podejmowana problematyka ma znaczenie żywotne. Związani z instytucjami życia intelektualnego i kulturalnego, oceniają dotychczasowy dorobek Sosnowca z perspektywy własnej wiedzy i osobistych doświadczeń. (...). Duma z własnego miasta, z miejsca uznanego za własne, przebija z tych tekstów na równi z troską o dalsze losy instytucji, o losy ludzi zaangażowanych w ich tworzenie i rozbudowywanie, o wizerunek Sosnowca zasługującego na wielowymiarową ocenę".

Cena publikacji - 7 zł

Publikacje sosnowieckiej Książnicy można nabyć
we wszystkich placówkach MBP na terenie miasta

Na początku była kolej

Czytaj więcej: Na początku była kolej

"Na początku była kolej. 150 lat Dworca Głównego w Sosnowcu"

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu poleca swoją publikację - Lewandowski J.F.: „Na początku była kolej. 150 lat Dworca Głównego w Sosnowcu”. Bogato ilustrowaną broszurę wydano z okazji wystawy prezentowanej w gmachu Biblioteki Głównej przy ul. Zegadłowicza 2 w Sosnowcu – „Kolej Warszawsko-Wiedeńska w Zagłębiu Dąbrowskim”.

Dla Zagłębia kolej miała znaczenie szczególne. Trudno jednoznacznie rozstrzygnąć co jest jeszcze historią kolei, a co już historią miasta. Jak przekonuje dr Lewandowski:
„Na początku był dworzec, a okolica jego była bezładem i pustkowiem – tak można byłoby rozpocząć historię Sosnowca, nawiązując do biblijnej Księgi Rodzaju. Miasto powstało dzięki kolei, a rozwinęło się przy dworcu kolejowym, który zbudowano w 1859 roku, czyli 150 lat temu”.

Dr Lewandowski wspomina także postać Marconiego, projektanta sosnowieckiego dworca, który zapisał się wieloma znaczącymi przedsięwzięciami architektonicznymi w XIX-wiecznej Polsce.

Jako miejsce przygraniczne dworzec był miejscem wielu niezwykłych spotkań, to tutaj Pola Negri poznała pewnego młodego, przystojnego oficera policji. Z innych sławnych pasażerów warto wymienić Adama Asnyka, który jako emisariusz przedpowstaniowy przyjechał z Warszawy w 1860 r., Jana Kiepurę, który z dworca wyruszał w świat i powracał do Sosnowca, wreszcie Władysława Szpilmana, podróżującego do Warszawy.

Publikacja zawiera sporo ciekawych, nie wszystkim znanych, fotografii pochodzących ze zbiorów Muzeum Miejskiego i MBP w Sosnowcu (zdjęcia archiwalne) oraz współczesnych autorstwa J.F. Lewandowskiego i Michała Noszczyka.

Książka dostępna we wszystkich bibliotekach MBP na terenie miasta.

Cena za egzemplarz 5 zł.

Publikacje sosnowieckiej Książnicy można nabyć
we wszystkich placówkach MBP na terenie miasta

Biblioteka od A do Z

Czytaj więcej: Biblioteka od A do Z 

Biblioteka od A do Z

W roku jubileuszu 80-lecia sosnowieckiej Książnicy (2007) oddaliśmy w ręce Szanownych Czytelników barwny, bogato ilustrowany folder informacyjny Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu od A do Z, prezentujący imponujący dorobek jubilatki jako wszechstronnej, nowoczesnej, a przede wszystkim przyjaznej Czytelnikowi instytucji kultury w mieście.

Prospekt otwiera Misja biblioteki, czyli precyzyjnie sformułowana myśl przewodnią, jasno określająca fundamentalne cele i kierunki działania sosnowieckiej Książnicy. Folder zawiera podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania Biblioteki takie jak adresy i wykaz wszystkich placówek wchodzących w skład miejskiej sieci bibliotecznej oraz godziny ich pracy.

W porządku alfabetycznym omówiono wszystkie aspekty działalności Biblioteki, nie tylko jako instytucji gromadzącej i udostępniającej swoje bogate zbiory, ale przede wszystkim jako profesjonalnej instytucji kultury aktywnie uczestniczącej w życiu, edukacji i rekreacji jej użytkowników.

Przedstawiono także atrakcyjną, wszechstronną ofertę edukacyjno-kulturalną z powodzeniem realizowaną w wybranych agendach MBP, a skierowaną zarówno do czytelnika dorosłego, młodzieży, jak i najmłodszych bywalców bibliotek.

Cena egzemplarza – 3 zł.

(Uwaga - część informacji zawartych w publikacji jest już nieaktualna)

 

Publikacje sosnowieckiej Książnicy można nabyć
we wszystkich placówkach MBP na terenie miasta

Pisarze i badacze literatury w Zagłębiu Dąbrowskim. Słownik biobibliograficzny

Czytaj więcej: Pisarze i badacze literatury w Zagłębiu Dąbrowskim. Słownik biobibliograficznyCzytaj więcej: Pisarze i badacze literatury w Zagłębiu Dąbrowskim. Słownik biobibliograficznyCzytaj więcej: Pisarze i badacze literatury w Zagłębiu Dąbrowskim. Słownik biobibliograficzny

Pisarze i badacze literatury w Zagłębiu Dąbrowskim.
Słownik biobibliograficzny.
T. 1 - 3 pod red. P.Majerskiego.

Słownik ten jest pierwszym kompendium wiedzy o życiu oraz twórczości pisarzy i badaczy literatury związanych z zagłębiowskim regionem. Publikacja prezentuje w tzw. układzie holenderskim sylwetki i dorobek twórczy poetów, prozaików, dramaturgów, historyków literatury, krytyków literackich, bibliotekoznawców, którzy są związani z naszym regionem poprzez miejsce urodzenia bądź zamieszkania, pracę zawodową w zagłębiowskich instytucjach bądź poprzez epizod zagłębiowski, który pozostawił trwały ślad biograficzny i artystyczny. Hasła składają się z 3 segmentów: biogramu, bibliografii podmiotowej oraz bibliografii przedmiotowej. Słownik stanowi ważne źródło informacji przydatne w pracy historyków literatury, krytyków, wydawców, animatorów kultury, regionalistów, studentów i uczniów szkół średnich poszukujących informacji o ludziach pióra związanych z Zagłębiem Dąbrowskim.

Słownik został uznany przez badaczy literatury i leksykografów za wielce pożyteczne przedsięwzięcie wydawnicze. Andrzej Krzysztof Waśkiewicz – znany historyk literatury, krytyk literacki i biobibliograf – pisze w swej recenzji: ”Wszelako słownik zagłębiowski nie jest zwykłym informatorem. Opracowany wg reguł przyjętych w IBL-owskim Słowniku współczesnych pisarzy i badaczy literatury (choć rozszerza nieco zakres bibliografii podmiotowej) spełnia rygory popularnej pracy naukowej. (...) System holenderski pozwala na szybszą publikację, nie czekając na zamknięcie prac nad całością. Czytam ten słownik z niejaką zazdrością. (...) Gdańska nie stać na to, co tak wzorcowo wykonano w Sosnowcu” ("Autograf" 2002, nr 5).

ZESPÓŁ AUTORÓW:

dr Paweł Majerski (redaktor naukowy) – historyk literatury polskiej, krytyk literacki, adiunkt w Zakładzie Literatury Współczesnej Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej oraz kierownik Międzyinstytutowej Pracowni Życia Literackiego na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;

mgr Agnieszka Nęcka – historyk literatury polskiej, krytyk literacki, asystent w Zakładzie Literatury Współczesnej Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;

mgr Elżbieta Oleksiak – bibliotekoznawca, starszy kustosz-kierownik Działu Zbiorów Regionalnych  Zagłębia Dąbrowskiego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sosnowcu;

mgr Małgorzata Toczkowska – bibliotekoznawca, starszy kustosz-kierownik Działu Informacyjno-Bibliograficznego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sosnowcu.

Cena kompletu: 30 zł.

Cena pojedynczego tomu: 10 zł.

Publikacje sosnowieckiej Książnicy można nabyć
we wszystkich placówkach MBP na terenie miasta

Więcej artykułów…

Z życia filii

Październikowy misz masz

pm1

Filia nr 15

Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 47 wyruszyły w podróż na wspaniałą wyspę Hopsiup w poszukiwaniu prawdziwej radości wraz z bohaterami książki Hahanią i Fignacym. Zachwycone wyspą, wykonały uśmiechnięte buźki, czyli dokładnie to, co na co dzień chciałyby widzieć u innych ludzi – bezinteresowny uśmiech i radość życia. A z okazji dnia origami poznały tajniki artystycznego składania papieru, różne wzory i techniki, aby kreatywnie spędzać jesienne wieczory. Na zajęciach wyczarowały urocze wiewiórki. Natomiast z okazji Dnia Nauczyciela dzieci poznały różne typy uczniów na wesoło i zrobiły ciekawe kartki w kształcie książki.

Więcej…

Wernisaż Wystawy Prac Plastycznych

wystawa prac plastycznych Zając F-2

Filia nr 2 zaprasza

Filia nr 2 - Rudna IV przy ul. Gospodarczej 32 serdecznie zaprasza na wernisaż Wystawy Prac Plastycznych wykonanych przez uczestników Programów Aktywności Lokalnej oraz ich otoczenie pod kierunkiem animatora działań plastycznych Katarzyny Zając, w ramach projektu konkursowego "Tacy sami, bez ściany między nami", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu. Poniedziałek 21 października 2019, godz. 16.00. Wstęp wolny.

Więcej…

Jesienią, jesienią...

bl1

Filia nr 14

10 października 2019 w Filii nr 14 na Zagórzu odbyły się zajęcia o jesieni z udziałem kl III b SP nr 9. Dzieci dowiedziały się czym charakteryzuje się ta piękna pora roku, co zmienia się zarówno w ogrodzie, lesie, na polach i w mieście. Dodatkowo dzieci uczestniczyły w mini quizie z nagrodami.

Więcej…

Jesienne legitymacje

IMG 20190925 091127

Filia nr 19

Początek września przywitaliśmy wraz ze stadem małych przedszkolnych Lisków. W ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom lisiątka poznały kilka wierszy psiego poety Remika z Psierocińca. Zainspirowane rymami, powstały śliczne obrazki z serii ,,sweterki na ratlerki'', które możecie obejrzeć na zdjęciach. Śliczne, prawda? :) Lisie stado otrzymało od nas również specjalne Legitymacje służące zbieraniu serduszek po każdym spotkaniu w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom – liski, które uzbierają ich najwięcej dostaną od nas specjalną lisią kolorowankę. Zapewniamy, że jest po co się starać!

Więcej…
Joomla templates by Joomlashine