Finisaż SMF w SosnowcuStowarzyszenie Miłośników Fotografii i Zagłębiowska Mediateka zorganizowały finisaż jubileuszowej wystawy fotografii i promocję albumu "15 lat minęło...", który odbył się 30 czerwca 2021 o godz. 18:00 w Galerii "Pod świetlikiem" w Zagłębiowskiej Mediatece w Sosnowcu, ul. Kościelna 11. Jubileuszowej wystawie towarzyszył album fotograficzny "15 lat minęło...", który podczas finisażu był bezpłatnie rozdawany wszystkim obecnym. Album został współfinansowany przez Gminę Sosnowiec w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury w 2020 r.

 
Autorzy wystawy:
Zdzisław Biernaś, Adam Bit, Joanna Bratko-Lityńska, Jacek Chmiest, Ewa Chrapka, Jerzy Chrapka, Ireneusz Czechowicz, Krystyna Dubińska, Jadwiga Grzyb, Katarzyna Dworaczek, Urszula Iwan, Dawid Juszczyk, Joanna Kawoń, Barbara Kubala, Michał Kusiak, Małgorzata Malinowska-Klimek, Zbigniew Nobis, Tadeusz Łazarz, Wioletta Pawlak, Janusz Rasała, Urszula Sajdak, Wojciech Skórka, Teresa Solarz, Wiesława Stawarz, Aleksandra Wójcik, Zbigniew Zdzienicki.

 

 Finisaż SMF w Sosnowcu  Finisaż SMF w Sosnowcu  Finisaż SMF w Sosnowcu  Finisaż SMF w Sosnowcu
 Finisaż SMF w Sosnowcu  Finisaż SMF w Sosnowcu  Finisaż SMF w Sosnowcu  Finisaż SMF w Sosnowcu

Stowarzyszenie Miłośników Fotografii powstało w Sosnowcu 7 września 2005 roku. Założył je Zbigniew Zdzienicki, został też jego pierwszym prezesem. Wśród członków założycieli znaleźli się: Ewa Chrapka, Wioletta Grelecka, Wojciech Baran, Leszek Wolski, Andrzej Rabiński, Marcin Ziebro i Joanna Zdzienicka.

W tym samym roku Miejski Klub im. Jana Kiepury w Sosnowcu udzielił nowemu Stowarzyszeniu wsparcia w postaci lokum na siedzibę stowarzyszenia: od tej chwili SMF funkcjonowało w budynku przy ul. Będzińskiej 6.

Głównym założeniem Stowarzyszenia było zrzeszenie grupy sympatyków fotografii z Sosnowca i okolic oraz wspólna działalność, polegająca na organizowaniu wystaw, przeglądów, warsztatów oraz plenerów fotograficznych. SMF skupia miłośników fotografii o zróżnicowanych zainteresowaniach. Wszystkich łączy przyjemność płynąca z fotografowania, chęć wymiany doświadczeń i potrzeba wspólnych dyskusji o sztuce fotografii.

Zbigniew Zdzienicki prowadził szczęśliwie SMF przez pierwsze trzy lata: od 2006 do 2009. Kolejnym Prezesem został Marek Lityński, który prowadził SMF w latach 2009–2011. Następnym Prezesem była Joanna Bratko-Lityńska w latach 2011–2019. Obecnie prezesem jest Jerzy Chrapka.

W 2011 roku SMF razem z Miejskim Klubem im. Jana Kiepury przeprowadziło się do nowej siedziby w budynku Energetycznego Centrum Kultury przy ul. Będzińskiej 65 w Sosnowcu. W 2016 roku przekształciło się w pełnoprawne stowarzyszenie.

Stowarzyszenie jest organizatorem plenerów oraz wystaw fotograficznych, na których prezentuje swoje dokonania. W pierwszych latach istnienia wystawiało wspólnie z Grupą Plastyczną „Relacje”, później już samodzielnie. Fotografie członków Stowarzyszenia można oglądać w ramach wystaw zbiorowych, indywidualnych, poplenerowych, pokonkursowych; nie tylko w Sosnowcu, ale w całym kraju, a także za granicą. Do 2016 roku opiekunem artystycznym był znany i ceniony fotografik Zbigniew Podsiadło.

Członkowie Stowarzyszenia biorą udział w krajowych i międzynarodowych konkursach fotograficznych, odnosząc znaczące sukcesy. Są aktywni w realizacji działalności kulturalnej miasta, regularnie uczestniczą w organizowanych przez Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek Sielecki Dniach Fotografii oraz innych wydarzeniach, związanych z fotografią. Wystawy tematyczne SMF można było oglądać nie tylko w przystosowanych do tego placówkach, ale również w galeriach handlowych, kinie Helios, hali Targów EXPO czy na tzw. sosnowieckiej „Patelni”. W ten sposób Stowarzyszenie pragnie przybliżyć swoje prace wszystkim mieszkańcom Sosnowca zwłaszcza, że obraz historii i współczesności naszego miasta jest stale obecny w twórczości jego członków. Od 2017 roku Stowarzyszenie jest wydawcą cieszących się dużym zainteresowaniem albumów fotograficznych.

Od wielu lat przedstawiciele grupy są zapraszani na prestiżowe Sosnowieckie Spotkania Artystyczne. SMF chętnie podejmuje współpracę z wiodącymi placówkami kultury w Sosnowcu, a swoją aktywną działalnością, wyraźnie zauważalną w mieście i regionie, grupa wnosi znaczący wkład w rozwój zagłębiowskiej kultury fotograficznej.

Członkowie:
Zdzisław Biernaś
Adam Bit
Jacek Chmiest
Ewa Chrapka
Jerzy Chrapka
Ireneusz Czechowicz
Jadwiga Grzyb
Katarzyna Dworaczek
Urszula Iwan
Dawid Juszczyk
Joanna Kawoń
Michał Kusiak
Małgorzata Malinowska-Klimek
Zbigniew Nobis
Tadeusz Łazarz
Janusz Rasała
Wojciech Skórka
Teresa Solarz
Wiesława Stawarz
Aleksandra Wójcik
Zbigniew Zdzienicki

Kandydaci:
Krystyna Dubińska
Barbara Kubala
Wioleta Pawlak
Urszula Sajdak

Wszystkich zainteresowanych otrzymywaniem regularnych informacji o ofercie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu zachęcamy do zapisania się do newslettera za pośrednictwem strony www.biblioteka.sosnowiec.pl i śledzenia nas w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter).