8SJT sosno ZMTegoroczna odsłona Sosnowieckiej Jesieni Teatralnej – wydarzenia cieszącego się ogromnym zainteresowaniem zagłębiowskiej społeczności – przebiega pod hasłem „Literackie inspiracje w teatrze”, czyli wzajemne, niezwykle inspirujące i trwałe przenikanie się tych dwóch dziedzin. Teatr jest doskonałym narzędziem do popularyzowania literatury (czytelnictwa), pogłębiania wiedzy, wzbudzania emocji i rozwijania zainteresowań, zarówno wśród dzieci, jak i osób starszych. I właśnie tą wyjątkową więź stara się pokazać Organizator 8.SJT – Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu! Zapraszamy do oglądania zdjęć dokumentująych przebieg imprezy.

 

 

 

25 września 2022, godz. 18.00, Aula Zagłębiowskiej Mediateki, ul. Kościelna 11

Absolutnie, czyli Bończyk śpiewa Młynarskiego - recital Jacka Bończyka.

 Recital Jacka Bończyka Recital Jacka Bończyka Recital Jacka Bończyka Recital Jacka Bończyka
 Recital Jacka Bończyka Recital Jacka Bończyka Recital Jacka Bończyka  


26 września 2022, godz. 18.00, Aula i Pasaż Zagłębiowskiej Mediateki, ul. Kościelna 11

Adaptacje teatralne dzieł literackich - wernisaż wystawy i prezentacja multimedialna na temat słynnych dzieł literackich na polskich scenach teatralnych.

 Adaptacje teatralne dzieł literackich Adaptacje teatralne dzieł literackich Adaptacje teatralne dzieł literackich Adaptacje teatralne dzieł literackich
 Adaptacje teatralne dzieł literackich Adaptacje teatralne dzieł literackich Adaptacje teatralne dzieł literackich Adaptacje teatralne dzieł literackich


27 września 2022, godz. 17.00, Świat Nauki i Fantazji, ul. Kościelna 11

Tworzenie własnej bajki - zajęcia dla dzieci z wykorzystaniem programu edukacyjnego STEM KINDLOTEKA.

 Kindloteka Kindloteka Kindloteka Kindloteka
 Kindloteka Kindloteka Kindloteka Kindloteka
 Kindloteka Kindloteka Kindloteka Kindloteka


28 września 2022, godz. 18.00, Aula Zagłębiowskiej Mediateki, ul. Kościelna 11

Filmowe środy w Mediatece - pokaz filmowej adaptacji słynnej sztuki Arthura Millera.

 Filmowe środy w Mediatece Filmowe środy w Mediatece   


29 września 2022, godz. 18.00, Aula Zagłębiowskiej Mediateki, ul. Kościelna 11

„Korzeniec” na deskach Teatru Zagłębia – analiza fenomenu - prelekcja dr Magdaleny Boczkowskiej.

 „Korzeniec” na deskach Teatru Zagłębia „Korzeniec” na deskach Teatru Zagłębia „Korzeniec” na deskach Teatru Zagłębia „Korzeniec” na deskach Teatru Zagłębia


30 września 2022, godz. 11.30, Sala Edukacyjna Zagłębiowskiej Mediateki, ul. Kościelna 11

Performative reading - warsztaty czytania performatywnego dla seniorów w języku angielskim.

 Performative reading Performative reading Performative reading Performative reading
 Performative reading Performative reading   


3 października 2022, godz. 11.00, Aula Zagłębiowskiej Mediateki, ul. Kościelna 11

„Przekorne” - spektakl teatralny w wykonaniu grupy „Światło i cień” działającej w Środowiskowym Domu Samopomocy Ośrodka św. Faustyna w Tychach i czytanie performatywne w wykonaniu pracowników Zagłębiowskiej Mediateki.

 Przekorne Przekorne Przekorne Przekorne
 Przekorne Przekorne Przekorne Przekorne
 Przekorne    


Akcja – recytacja
oraz Tekst to pretekst - zajęcia dla dzieci prowadzone w filiach bibliotecznych oraz w Zagłębiowskiej Mediatece (terminy uzgadniane przez poszczególne placówki, indywidualnie z grupami)

Filia nr 1 - Środula

W ramach 8. Sosnowieckiej Jesieni Teatralnej nasi młodzi przyjaciele z zaprzyjaźnionych przedszkoli - Mistrzowie Zabawy i Przedszkola Miejskiego nr 52, mogli dowiedzieć się, jak cudownie jest bawić się w teatr. Z pomocą przyszła pewna Martynka, a teksty różnych powiedzonek i łamańców językowych były pretekstem do świetnych zajęć!

 Filia nr 1 - Środula Filia nr 1 - Środula Filia nr 1 - Środula Filia nr 1 - Środula

Filia nr 2 - Rudna IV

W ramach 8. Sosnowieckiej Jesieni Teatralnej klasa II ze Szkoły Podstawowej nr 45 uczestniczyła w zajęciach „Akcja – recytacja”. Uczniowie recytowali wybrane przez siebie utwory. Wspólne recytowanie połączyliśmy z obchodami Dnia Chłopaka. Zajęcia zakończyły się grą w teatralne kalambury.

 Filia nr 2 - Rudna IV Filia nr 2 - Rudna IV Filia nr 2 - Rudna IV Filia nr 2 - Rudna IV

Filia nr 6 - Niwka

W ramach 8. Sosnowieckiej Jesieni Teatralnej Filia nr 6 zorganizowała zabawy dla najmłodszych z łamańcami językowymi. Przedszkolaki z Przedszkola Oxford, przy wsparciu bibliotecznych pacynek, dzielnie zmierzyły się z trudnymi do wymówienia frazami.

 Filia nr 6 - Niwka Filia nr 6 - Niwka Filia nr 6 - Niwka Filia nr 6 - Niwka

Biblioteka Tajemniczy Ogród

W Tajemniczym Ogrodzie odbyły się wrześniowe spotkania w ramach 8. Sosnowieckiej Jesieni Teatralnej  z sześciolatkami z Przedszkola Miejskiego nr 3. Dzieci poznały nazwy poszczególnych rekwizytów teatralnych, a następnie wykonały maski teatralne.

 Biblioteka Tajemniczy Ogród Biblioteka Tajemniczy Ogród Biblioteka Tajemniczy Ogród Biblioteka Tajemniczy Ogród

Filia nr 13 - Maczki

W ramach 8. Sosnowieckiej Jesieni Teatralnej w Filii nr 13 - Maczki odbyły się zajęcia "Tekst to pretekst". W pierwszych zajęciach brały udział dzieci z klasy III Szkoły Podstawowej nr 37 w Sosnowcu, a w drugich dzieci z grupy Sówki z Przedszkola Miejskiego nr 36 w Sosnowcu. Podczas zajęć były ćwiczenia buzi i mowy, a następnie czytaliśmy językowe wygibasy. Czytaliśmy także wiersze, do których robiliśmy scenki, wczuwając się w role aktorskie.

 Filia nr 13 - Maczki Filia nr 13 - Maczki   

Filia nr 14 - Zagórze

W związku z 8. Sosnowiecką Jesienią Teatralną, która w tym roku przebiegła pod hasłem „Literackie inspiracje w teatrze”, zaprosiliśmy klasę IIIb z SP Nr 9 w Sosnowcu na czytanie performatywne. Najpierw było trochę teorii – o czytaniu, ale też o sztuce performansu w kulturze, a później to, co uczniowie lubią najbardziej, czyli zadanie praktyczne. Na warsztat wzięliśmy tekst „Lokomotywy” Juliana Tuwima. Po krótkiej rozgrzewce głosowej, każdy zaproponował własną interpretację wybranego fragmentu wiersza.

 Filia nr 14 - Zagórze Filia nr 14 - Zagórze Filia nr 14 - Zagórze Filia nr 14 - Zagórze
 Filia nr 14 - Zagórze Filia nr 14 - Zagórze Filia nr 14 - Zagórze Filia nr 14 - Zagórze
 Filia nr 14 - Zagórze    

Filia nr 15 - Mec

W ramach 8. Sosnowieckiej Jesieni Teatralnej odbyły się zajęcia "Tekst to pretekst", w których udział wzięli trzecioklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 38 w Sosnowcu. Podczas zajęć czytaliśmy trudne wierszyki, czyli tzw. łamańce językowe, dowiedzieliśmy się, czym jest dykcja i dlaczego jest ważna szczególnie w teatrze oraz dla wszystkich osób, które pracują głosem. Spróbowaliśmy też dorównać mistrzowi dykcji - Arturowi Barcisiowi, którego tekstów wysłuchaliśmy w jego własnym wykonaniu i wspólnie z nim śpiewaliśmy piosenkę, w której roiło się od trudnych słów.

 Filia nr 15 - Mec Filia nr 15 - Mec Filia nr 15 - Mec