Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu zawiadamia o przystąpieniu do odwołania przez wykonawcę w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

ZAWIADOMIENIE O PRZYSTAPIENIU DO ODWOŁANIA PRZEZ WYKONAWCĘ - ZAKUP EKRANU LED

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - ZAKUP EKRANU LED

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu informuje o aktualizacji dokumentów  w postępowaniu na "Zakup ekranu led z nagłośnieniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu"

Ogłoszenie o przetargu nieogranicznym na dostawę książek i audiobooków Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu

Ogłoszenie o przetargu