Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu informuje o odrzuceniu oferty, w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty

 

Uchwały Rady Miejskiej Miasta Sosnowca w sprawie likwidacji Filii nr 8 i Filii nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu w wersji pdf.

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu informuje o unieważnieniu czynności dokonanych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego pn."Zakup ekranu led z nagłośnieniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystnijszej oferty

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu informuje o złożonych ofertach w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn."Zakup ekranu led z nagłośnieniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu

Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na zakup ekranu LED

Miło nam poinformować, że dzięki dofinansowaniu w wysokości 95 000 zł Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu zakupiła zewnętrzny książkomat, za pośrednictwem którego mieszkańcy wschodnich dzielnic Sosnowca, będą mogli w łatwy sposób wypożyczać i zwracać biblioteczne zbiory, bez konieczności udania się do biblioteki.