Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu: Przebudowa parteru budynku filii Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - "Przebudowa parteru budynku filii Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego wraz z instalacjami wewnętrznymi" - 26.11.2020