Kto powiedział że jesień jest smutna - konkursFilia nr 13 - Maczki Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu oraz Miejski Klub „Maczki” serdecznie zapraszają do udziału w konkursie recytatorskim dla uczniów klas I-III sosnowieckich szkół podstawowych „Kto powiedział, że jesień jest smutna?”. Poniżej przedstawiamy regulamin konkursu i karty zgłoszeniowe do pobrania.

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin międzyszkolnego konkursu recytatorskiego

„Kto powiedział, że jesień jest smutna?”

 

Tytuł konkursu: „Kto powiedział, że jesień jest smutna?”

Zadanie konkursowe: recytacja dowolnego utworu literackiego o tematyce związanej z jesienią

 

Warunki uczestnictwa:

 1. Uczestnikiem konkursu „Kto powiedział, że jesień jest smutna?” mogą być uczniowie klas I-III szkół podstawowych z terenu Sosnowca.
 2. Organizatorami konkursu są:
  Filia nr 13 - Maczki Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego, ul. Krakowska 26, 41-217 Sosnowiec;
  Miejski Klub „Maczki”, ul. Krakowska 26, 41-217 Sosnowiec.
 3. Konkurs odbędzie się w dn. 9 listopada 2021 r. godz. 10:00 w Sali Miejskiego Klubu „Maczki” (ul. Krakowska 26 , 41-217 Sosnowiec).
 4. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

Cele konkursu:

 1. Rozwijanie zdolności recytatorskich.
 2. Upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci.
 3. Rozbudzenie wyobraźni i wrażliwości estetycznej.
 4. Budowanie poczucia własnej wartości oraz umiejętności szlachetnej rywalizacji.

 

Zasady konkursu:

 1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas I-III szkół podstawowych z terenu Sosnowca. Konkurs ma charakter indywidualny.
 2. Każdy uczestnik zostaje zgłoszony do udziału w konkursie przez nauczyciela szkoły, do której uczęszcza. Każda szkoła może zgłosić dowolną liczbę uczestników.
 3. W dniu konkursu uczestnik prezentuje 1 wybrany przez siebie utwór literacki o tematyce związanej z jesienią.
 4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie Karty zgłoszenia wypełnianej przez rodzica/opiekuna i Formularza zgłoszenia wypełnianego przez szkołę oraz przesłanie ich na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczenie ich osobiście do Filii nr 13 – Maczki MBP (ul. Krakowska 26) w godzinach otwarcia placówki, najpóźniej do 29 października 2021 roku.

       

Nagrody, sposób i termin realizacji wygranych:

 1. Oceny wystąpień dokona jury powołane przez Organizatorów.
 2. Przyznane zostaną nagrody – za zajęcie I, II, III miejsca oraz wyróżnienia.
 3. Nagrody w konkursie będą rzeczowe.
 4. Jury oceniać będzie: stopień pamięciowego opanowania tekstu, poprawne i płynne deklamowanie, zgodność doboru repertuaru z tematyką konkursu, świadome używanie środków ekspresji w interpretacji tekstu, ogólne wrażenie artystyczne.
 5. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w dniu konkursu.

      

Postanowienia końcowe:

 1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.
 3. Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu z siedzibą na ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu, tel. 32 266-33-96, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., jako administrator danych informuje, że dane osobowe wszystkich uczestników, rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich oraz nauczycieli uczestników konkursu odbywającego się w Filii nr 13 - Maczki Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego, przy ul. Krakowskiej 26, 41-217 Sosnowiec zebrane w celu realizacji konkursu będą przechowywane w bazie danych Organizatora przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji konkursu. Wizerunek zamieszczany na stronie internetowej MBP w Sosnowcu www.biblioteka.sosnowiec.pl, zostanie usunięty po upływie 5 lat od jego zamieszczenia. Okres przechowywania w Bibliotece danych osobowych w większości przypadków wynika z Jednolitego rzeczowego wykazu akt Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu. Dane wymagane w zakresie: imię i nazwisko uczestnika, wiek, imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego, nr telefonu, e-mail rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna uczestnika/uczestników, nr telefonu, adres e-mail nauczyciela/opiekuna uczestników są przetwarzane przez Bibliotekę w celu przeprowadzenia konkursu na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO. Jednocześnie wszystkim uczestnikom, rodzicom/opiekunom prawnym uczestników niepełnoletnich oraz nauczycielom/opiekunom uczestników konkursu przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania. Każdy uczestnik, rodzice/opiekunowie prawni uczestników niepełnoletnich oraz nauczyciele/opiekunowie uczestników konkursu mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w konkursie odbywającym się w Filii nr 13 Maczki Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu, , przy ul. Krakowskiej 26. Dane osobowe uczestników, rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich oraz nauczycieli/opiekunów uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą. W sprawach spornych przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul Stawki 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych wyjaśnień udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Agata Kozłowska, tel. 515-041-778, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Regulamin przeglądu jest dostępny na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu pod adresem: www.biblioteka.sosnowiec.pl.
 5. Wszelkie pytania należy kierować do Organizatora konkursu - Filii nr 13 Maczki Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu przy ul. Krakowskiej 26 pod numerem tel. 32 292 38 89 lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..