2021 ROK LEMA konkursy dla dzieciMiejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu, Filia nr 4 – Sielec, serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursach literackim i plastycznym, inspirowanych twórczością Stanisława Lema. Szczegółowe regulaminy i karty zgłoszeniowe OBU konkursów udostępniamy poniżej. Powodzenia!!!

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin konkursu literackiego Bajek robotów ciąg dalszy, czyli kosmiczne opowieści”

Konkurs zorganizowany z okazji Roku Stanisława Lema – futurologa, autora literatury science fiction, ponadczasowego wizjonera, człowieka o niezwykłej wyobraźni, autora lektury szkolnej „Bajki robotów”

Tytuł: „Bajek robotów ciąg dalszy, czyli kosmiczne opowieści”

Forma pracy: opowiadanie lub bajka

Technika wykonania: Tekst pisany w dowolnym programie tekstowym – font Times New Roman 12, interlinia 1,5

Warunki uczestnictwa:

 1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas VI - VIII szkół podstawowych z terenu całego kraju.
 2. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego, Filia nr 4 - Sielec,  ul. Zamkowa 9, 41-200 Sosnowiec.
 3. Udział w konkursie jest dobrowolny oraz bezpłatny.
 4. Konkurs rozpoczyna się 01.03.2021 r., a kończy 31.03.2021 r.

Cele konkursu:

 1. Rozbudzenie zainteresowania literaturą i czytelnictwem wśród młodzieży.
 2. Rozbudzenie zainteresowania całą twórczością Stanisława Lema oraz innych twórców literatury fantastycznej.
 3. Rozbudzenie wyobraźni i zachęcenie do kreatywnego myślenia.
 4. Promowanie nowych talentów.

Zasady konkursu:

 1. Opowiadanie lub bajka ma stanowić nawiązanie do „Bajek robotów” Stanisława Lema, ma być pewną formą kontynuacji zbioru opowiadań autora.
 2. Każdy autor może zgłosić do konkursu jedno opowiadanie lub bajkę, które nie było wcześniej publikowane i nagradzane.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z konkursu prac niespełniających wymagań formalnych.
 4. Prace konkursowe należy przesłać do 31.03.2021 r. na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą tradycyjną na adres: Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 4,  ul. Zamkowa 9, 41-200 Sosnowiec – dopisek „Konkurs Bajek robotów ciąg dalszy” (decyduje data na stemplu).
 5. Prace przekazane na konkurs powinny zostać zaopatrzone w kartę zgłoszeniową.
 6. Karta do wydrukowania dostępna jest na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu: www.biblioteka.sosnowiec.pl POBIERZ

Nagrody, sposób i termin realizacji wygranych:

 1. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora.
 2. Przyznane zostaną nagrody za zajęcie I, II, III miejsca.
 3. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
 4. Jury oceniać będzie: pomysłowość, wyobraźnię, poprawność językową, ogólne wrażenie artystyczne.
 5. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie organizatora www.biblioteka.sosnowiec.pl oraz na Facebooku, najpóźniej w dn. 07.04.2021 r.
 6. Za zajęcie I, II i III miejsca przyznane zostaną nagrody rzeczowe, a zwycięskie teksty zostaną opublikowane na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu, w wersji pliku pdf.

Postanowienia końcowe:

 1. Prace nie będą odsyłane. Autorzy przekazują wszelkie prawa do prac na rzecz Organizatora.
 2. Nadesłanie prac do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu z siedzibą na ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu, tel. 32 266-33-96, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., jako administrator danych informuje, że dane osobowe wszystkich uczestników, rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich konkursu odbywającego się w Filii nr 4 – Sielec, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego, przy ul. Zamkowej 9, 41-200 Sosnowiec zebrane w celu realizacji projektu będą przechowywane w bazie danych Organizatora przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu. Wizerunek zamieszczany na stronie internetowej MBP w Sosnowcu www.biblioteka.sosnowiec.pl, zostanie usunięty po upływie 5 lat od jego zamieszczenia. Okres przechowywania w Bibliotece danych osobowych w większości przypadków wynika z Jednolitego rzeczowego wykazu akt Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu. Dane wymagane w zakresie: imię i nazwisko uczestnika, wiek, imię i nazwisko, nr telefonu i e-mail rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego są przetwarzane przez Bibliotekę w celu przeprowadzenia konkursu na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO. Jednocześnie wszystkim uczestnikom, rodzicom/opiekunom prawnym uczestników niepełnoletnich konkursu przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania. Każdy uczestnik oraz rodzice/opiekunowie prawni uczestników niepełnoletnich mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w konkursie odbywającym się w Filii nr 4 – Sielce, Miejskiej Bibliotece Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu, przy ul. Zamkowej 9. Dane osobowe uczestników, rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą. W sprawach spornych przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul Stawki 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych wyjaśnień udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Agata Kozłowska, tel. 515-041-778, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Regulamin konkursu dostępny jest również na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu pod adresem: www.biblioteka.sosnowiec.pl

4. Wszelkie pytania należy kierować do organizatora konkursu – Filii nr 4, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu przy ul. Zamkowej 9, tel. 32 266 14 37 lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Regulamin konkursu plastycznego „Wynalazki nie z tego świata”

Konkurs zorganizowany z okazji Roku Stanisława Lema – futurologa, autora literatury science fiction, ponadczasowego wizjonera, człowieka o niezwykłej wyobraźni, autora lektury szkolnej „Bajki robotów”

„Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy ...”
 (Albert Einstein)

Tytuł: Wynalazki nie z tego świata.

Forma pracy: plastyczna, przestrzenna, trójwymiarowa. Praca powinna być w rozmiarze umożliwiającym dostarczenie jej do siedziby organizatora.

Technika wykonania: dowolna.

Warunki uczestnictwa:

 1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV - VII szkół podstawowych z terenu województwa śląskiego.
 2. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego, Filia nr 4 - Sielec,  ul. Zamkowa 9, 41-200 Sosnowiec.
 3. Udział w konkursie jest dobrowolny oraz bezpłatny.
 4. Konkurs rozpoczyna się 01.03.2021 r., a kończy 31.03.2021 r.

Cele konkursu:

 1. Rozbudzenie zainteresowania literaturą fantastyczną i naukami ścisłymi wśród młodzieży.
 2. Rozbudzenie zainteresowania twórczością Stanisława Lema.
 3. Rozbudzenie wyobraźni i kreatywnego myślenia.

Zasady konkursu:

 1. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać projekt/prototyp wynalazku przyszłości, którego rolą byłoby udoskonalenie naszego przyszłego życia na Ziemi, a nawet zmiana znanej nam dotąd rzeczywistości.
 2. Praca może, ale nie musi bezpośrednio nawiązywać do twórczości Lema.
 3. Każdy autor może zgłosić do konkursu jedną pracę, która nie była wcześniej wystawiana i nagradzana.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z konkursu prac niespełniających wymagań formalnych.
 5. Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście do siedziby Filii nr 4 lub przesłać pocztą tradycyjną do 31.03.2021 r. na adres Organizatora:  Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 4, ul. Zamkowa 9 , 41-200 Sosnowiec – dopisek „Konkurs Wynalazki” (decyduje data na stemplu).
 6. Prace przekazane na konkurs powinny zostać zaopatrzone w kartę zgłoszeniową.
 7. Karta do wydrukowania dostępna jest na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu: www.biblioteka.sosnowiec.pl POBIERZ

Nagrody, sposób i termin realizacji wygranych:

 1. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora.
 2. Przyznane zostaną nagrody za zajęcie I, II, III miejsca.
 3. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
 4. Jury oceniać będzie: pomysłowość, oryginalność, wizjonerstwo, samodzielność i estetykę wykonania.
 5. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie Organizatora www.biblioteka.sosnowiec.pl oraz na Facebooku najpóźniej w dn. 07.04.2021 r.
 6. Za zajęcie I, II i III miejsca przyznane zostaną nagrody rzeczowe, a zdjęcia zwycięskich prac zostaną opublikowane na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu www.biblioteka.sosnowiec.pl. Wszystkie prace biorące udział w konkursie zostaną wyeksponowane w Filii nr 4, ul. Zamkowa 9, 41-200 Sosnowiec, w ramach wystawy pokonkursowej.

Postanowienia końcowe:

 1. Prace nie będą odsyłane. Autorzy przekazują wszelkie prawa do prac na rzecz Organizatora.
 2. Nadesłanie prac do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu z siedzibą na ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu, tel. 32 266-33-96, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., jako administrator danych informuje, że dane osobowe wszystkich uczestników, rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich konkursu odbywającego się w Filii nr 4 – Sielec, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego, przy ul. Zamkowej 9, 41-200 Sosnowiec zebrane w celu realizacji projektu będą przechowywane w bazie danych Organizatora przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu. Wizerunek zamieszczany na stronie internetowej MBP w Sosnowcu www.biblioteka.sosnowiec.pl, zostanie usunięty po upływie 5 lat od jego zamieszczenia. Okres przechowywania w Bibliotece danych osobowych w większości przypadków wynika z Jednolitego rzeczowego wykazu akt Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu. Dane wymagane w zakresie: imię i nazwisko uczestnika, wiek, imię i nazwisko, nr telefonu i e-mail rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego są przetwarzane przez Bibliotekę w celu przeprowadzenia konkursu na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO. Jednocześnie wszystkim uczestnikom, rodzicom/opiekunom prawnym uczestników niepełnoletnich konkursu przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania. Każdy uczestnik oraz rodzice/opiekunowie prawni uczestników niepełnoletnich mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w konkursie odbywającym się w Filii nr 4 – Sielce, Miejskiej Bibliotece Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu, przy ul. Zamkowej 9. Dane osobowe uczestników, rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą. W sprawach spornych przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul Stawki 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych wyjaśnień udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Agata Kozłowska, tel. 515-041-778, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Regulamin konkursu dostępny jest również na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu pod adresem: www.biblioteka.sosnowiec.pl

4. Wszelkie pytania należy kierować do organizatora konkursu – Filii nr 4, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu przy ul. Zamkowej 9, tel. 32 266 14 37 lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.