Edukacja Globalna plakat

Zagłębiowska Mediateka w Sosnowcu zaprasza dzieci i młodzież w wieku 7-15 lat do udziału w konkursie ekologicznym „Ziemia w naszych rękach”. Konkurs jest organizowany w ramach obchodów ogólnopolskiego Tygodnia Edukacji Globalnej 2020, którego tegoroczne hasło brzmi: „To nasz świat. Uczyńmy go lepszym!”.

Zadaniem uczestników jest wykonanie plakatu, ilustrującego hasło konkursowe „Ziemia w naszych rękach”.

Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie lub dostarczenie pracy do dnia 6 listopada 2020 r. do Działu Instruktażu i Promocji Zagłębiowskiej Mediateki (ul. Kościelna 11, poziom II) wraz z wypełnioną i podpisaną kartą uczestnictwa (do pobrania na stronie www.biblioteka.sosnowiec.pl).

Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe. Finał konkursu i rozdanie nagród odbędzie się 13 listopada 2020 r. o godz. 11:00 w Auli Zagłębiowskiej Mediateki (ul. Kościelna 11, poziom 0) podczas Finału Obchodów Tygodnia Edukacji Globalnej.

 

 

 

Regulamin konkursu ekologicznego „Ziemia w naszych rękach”

organizowanego w ramach obchodów

Ogólnopolskiego Tygodnia Edukacji Globalnej 2020

 

Warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 7-15 lat.
 2. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego, Dział Instruktażu i Promocji, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec.
 3. Konkurs realizowany jest w ramach obchodów Tygodnia Edukacji Globalnej 2020, którego tegoroczne hasło brzmi „To nasz świat. Uczyńmy go lepszym!”.
 4. Konkurs rozpoczyna się 12 października 2020 r., a kończy 6 listopada 2020.
 5. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

 Zasady konkursu:

 1. Każdy autor może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie przygotowaną pracę.
 2. Prace dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi, które nie były wcześniej wystawiane i nagradzane.
 3. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu plakatu zachęcającego do dbania o przyrodę.
 4. Praca powinna być płaska, w formacie A3 (tj. 29,7 cm x 42 cm) lub większym.
 5. Prace można:
  - Przesłać pocztą na adres: Miejskiej Biblioteki Publicznej, Dział Instruktażu i Promocji, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec z dopiskiem „Konkurs – Ziemia w naszych rękach”, do dnia 6 listopada 2020 r. (prace dostarczone po terminie nie będą oceniane, decyduje data stempla pocztowego),
  - Dostarczyć osobiście do Działu Instruktażu i Promocji Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Kościelnej 11 w godzinach jej otwarcia (poziom II).
 6. Prace przekazane na konkurs powinny zostać zaopatrzone w kartę zgłoszenia - POBIERZ

Cele konkursu:

 1. Uwrażliwienie dzieci na problemy dotyczące ochrony przyrody.
 2. Kształtowanie wrażliwości i umiejętności plastycznych.
 3. Rozwijanie wrażliwości estetycznej wśród dzieci.
 4. Rozwijanie zdolności manualnych.

Nagrody, sposób i termin realizacji wygranych:

 1. Przyznane zostaną 3 nagrody główne za zajęcie I, II, III miejsca w dwóch kategoriach wiekowych (6-10 lat oraz 11-15 lat) oraz wyróżnienia.
 2. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora.
 3. Jury zastrzega sobie prawo przyznania mniejszej niż przewidziana liczba nagród lub przyznania nagród dodatkowych.
 4. Jury oceniać będzie: pomysłowość, kreatywność, zgodność z tematem, estetykę pracy.
 5. Nagrody w konkursie będą rzeczowe.
 6. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie lub mailowo.
 7. Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się podczas przedstawienia ekologicznego w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Sosnowcu, które odbędzie się w Auli Zagłębiowskiej Mediateki, ul. Kościelna 11 w dniu 13 listopada 2020 r.

Postanowienia końcowe:

 1. Prace nie będą zwracane. Autorzy przekazują wszelkie prawa do prac na rzecz Organizatora.
 2. Nadesłanie prac do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 3. Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu z siedzibą na ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu, tel. 32 266-33-96, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., jako administrator danych informuje, że dane osobowe wszystkich uczestników oraz rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich konkursu plastycznego odbywającego się w Zagłębiowskiej Mediatece w Sosnowcu, ul. Kościelna 11 zebrane w celu realizacji projektu będą przechowywane w bazie danych Organizatora przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu. Wizerunek zamieszczany na stronie internetowej MBP w Sosnowcu www.biblioteka.sosnowiec.pl, zostanie usunięty po upływie 5 lat od jego zamieszczenia. Okres przechowywania w Bibliotece danych osobowych w większości przypadków wynika z Jednolitego rzeczowego wykazu akt Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu. Dane wymagane w zakresie: imię i nazwisko uczestnika, wiek uczestnika, imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego, nr  telefonu  lub  adres  e-mail  rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego, są przetwarzane przez Bibliotekę w celu przeprowadzenia konkursu na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO. Jednocześnie wszystkim uczestnikom oraz rodzicom/opiekunom prawnym uczestników niepełnoletnich przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania. Każdy uczestnik oraz rodzice/opiekunowie prawni uczestników niepełnoletnich mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w konkursie plastycznym odbywającym się w Zagłębiowskiej Mediatece w Sosnowcu, ul. Kościelna 11.
 4. Dane osobowe uczestników oraz rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich akcji czytelniczej nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą. W sprawach spornych przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul Stawki 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych wyjaśnień udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Agata Kozłowska, tel. 515-041-778, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 5. Wszelkie pytania należy kierować do organizatora konkursu - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 11, tel. 32 266 43 76 lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu

Partnerzy wydarzenia: Szkoła Podstawowa nr 4 w Sosnowcu, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu

Sponsor: Przyjaciele Kawy

 

Wszystkich zainteresowanych otrzymywaniem regularnych informacji o ofercie Miejskiej Biblioteki Publiczne w Sosnowcu zachęcamy do zapisania się do newslettera za pośrednictwem strony www.biblioteka.sosnowiec.pl i śledzenia nas w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter).