Konkurs literacki Fantastyka2022Zagłębiowska Mediateka – Organizator projektu Fantastyka2022 – serdecznie zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych i osoby dorosłe do udziału w konkursie na fantastyczne opowiadanie „Fantastyka2022: Wschód i Zachód”. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym regulaminem. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody pieniężne! Drodzy Konkursowicze, w związku z dużym, znacznie większym niż się spodziewaliśmy, zainteresowaniem konkursem literackim "Fantastyka2022: Wschód i Zachód", zmuszeni jesteśmy zmienić datę ogłoszenia wyników. Nastąpi ono 20 czerwca 2022. Dodatkowy tydzień pozwoli nam na sumienne i spokojne zapoznanie się z wszystkimi pracami. Chcemy być maksymalnie uczciwi i uniknąć sytuacji, w której opowiadania ocenia jury składające się ze zmęczonych i marudzących jurorów. Dziękujemy za Waszą cierpliwość. Jury konkursu - "Wschód i Zachód".

Regulamin:

Tytuł konkursu: „Fantastyka 2022: Wschód i Zachód" – konkurs literacki
Forma pracy: krótka forma literacka – proza
Technika wykonania: tekst komputerowy
Czcionka: Times New Roman 12
Interlinia: 1,5
Objętość: do 5 stron A4 (nie licząc strony tytułowej)
Format: odt, doc, docx, rtf

Warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz osób dorosłych.
 2. Zasięg konkursu: ogólnopolski.
 3. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego, Dział Multimediów dla Dorosłych, ul. Kościelna 11, 41-200 w Sosnowcu.
 4. Konkurs odbywa się w ramach projektu „Fantastyka 2022” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego „Partnerstwo dla Książki”.
 5. Udział w konkursie jest dobrowolny oraz bezpłatny.
 6. Konkurs rozpoczyna się 19.04.2022 r., a kończy się 05.06.2022 r.

Cele konkursu:

 1. Rozbudzanie zainteresowania literaturą fantasy i science-fiction.
 2. Promowanie nowych i nieznanych talentów.
 3. Rozwijanie kreatywności.

Zasady konkursu:

 1. Każdy autor może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie napisaną pracę, która nie była wcześniej publikowana  i nagradzana.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z konkursu prac niespełniających wymagań formalnych.
 3. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu opowiadania fantastycznego, którego motywem przewodnim ma być połączenie kultur Wschodu i Zachodu. Treść opowiadania powinna łączyć elementy kultury oraz popkultury szeroko rozumianego "wschodu" i równie szeroko rozumianego "zachodu". Mogą to być opowieści o rycerzach w Japonii, Kaiju w Sosnowcu, różnicy zdań między europejskim a azjatyckim kongresem magów  i tym podobne.
 4. Praca powinna być napisana na komputerze, w jednym z formatów: odt, doc, docx, rtf, czcionką Times New Roman, rozmiar - 12, interlina – 1,5. Objętość pracy to maksymalnie 5 stron A4 (nie licząc trony tytułowej).
 5. Prace konkursowe należy przesłać w formie maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w tytule maila wpisując "Fantastyka 2022" do dnia 5.06.2022 r.
 6. Rozmiar wiadomości e-mail (opowiadanie + karta zgłoszeniowa) nie powinien przekraczać 2 MB.
 7. Prace przekazane na konkurs powinny zostać zaopatrzone w kartę zgłoszeniową. KARTA - NIEPEŁNOLETNI, KARTA - PEŁNOLETNI
 8. Karty zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej Organizatora: www.biblioteka.sosnowiec.pl

Nagrody, sposób i termin realizacji wygranych:

 1. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora.
 2. Przyznane zostaną nagrody finansowe za zajęcie I, II, i III miejsca. Jest to odpowiednio 400, 250 oraz 150 złotych.
 3. Nagrody zostaną przekazane przelewem bankowym na wskazane przez uczestnika konto bankowe.
 4. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
 5. Jury oceniać będzie: zgodność z tematem, oryginalność, poprawność językową, ogólne wrażenia artystyczne.
 6. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.biblioteka.sosnowiec.pl oraz na koncie Facebook Organizatora do dnia 13 czerwca 2022 r.
 7. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej mailowo lub telefonicznie.
 8. Z nagrodzonych i wyróżnionych prac zostanie stworzony darmowy e-book do pobrania ze strony Organizatora.

Postanowienia końcowe:

 1. Prace nie będą odsyłane. Autorzy przekazują wszelkie prawa do prac na rzecz Organizatora.
 2. Uczestnik przesyłając pracę, zgadza się na jej bezpłatną publikację w pokonkursowym e-booku.
 3. Nadesłanie prac do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 4. Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu z siedzibą na ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu, tel. 32 266-33-96, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., jako administrator danych informuje, że dane osobowe wszystkich uczestników oraz rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich konkursu odbywającego się w Zagłębiowskiej Mediatece Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu, ul. Kościelna 11 zebrane w celu realizacji projektu będą przechowywane w bazie danych Organizatora przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu. Okres przechowywania w Bibliotece danych osobowych w większości przypadków wynika z Jednolitego rzeczowego wykazu akt Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu. Dane wymagane w zakresie: imię i nazwisko uczestnika, nr telefonu i adres e-mail uczestnika, imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego, nr telefonu, adres e-mail rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego  są przetwarzane przez Bibliotekę w celu przeprowadzenia konkursu na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO. Jednocześnie wszystkim uczestnikom oraz rodzicom/opiekunom prawnym uczestników niepełnoletnich przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania. Każdy uczestnik oraz rodzice/opiekunowie prawni uczestników niepełnoletnich mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w konkursie odbywającym się w Zagłębiowskiej Mediatece Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sosnowcu, ul. Kościelna 11. Dane osobowe uczestników oraz rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą. W sprawach spornych przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul Stawki 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych wyjaśnień udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Agata Kozłowska, tel. 515-041-778, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu pod adresem: www.biblioteka.sosnowiec.pl
 6. Wszelkie pytania należy kierować do Organizatora konkursu – Dział Multimediów dla Dorosłych, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu, ul. Kościelna 11, pod numerem tel. 32 266 33 96 lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.