Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - ZAKUP EKRANU LED