Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu informuje o odrzuceniu oferty, w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty