Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu informuje o unieważnieniu czynności dokonanych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności