Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa książek i audiobooków dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu, złożonej przez wykonawcę:

 

PLATON Sp. z o. o.

ul. Sławęcińska 16

Macierzysz

05-850 Ożarów Mazowiecki

z rabatem od ceny detalicznej w wysokości: 45,5%

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wersja pdf.