Informacja o zmianach SIWZ, dla Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na Zakup ekranu LED z nagłośnieniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu. 18.09.2020

Ogłoszenie zmiany treści SIWZ 18.09.2020

SIWZ po zmianach 18.09.20

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu zawiadamia o przystąpieniu do odwołania przez wykonawcę w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

ZAWIADOMIENIE O PRZYSTAPIENIU DO ODWOŁANIA PRZEZ WYKONAWCĘ - ZAKUP EKRANU LED