Serdecznie zachęcamy do korzystania z katalogu online Działu Zbiorów dla Niewidomych GBPiZS, w którym znaleźć można m.in. publikacje drukowane pismem Braille’a, książki mówione w formacie Daisy i Czytaka i wiele innych. Link do katalogu - KLIK

 

 

Jak to działa?

Do DZdN można zapisać się korzystając z poczty elektronicznej. Dokumenty do wypełnienia należy pobrać ze strony www.dzdn.pl/regulamin/, wydrukować, wypełnić, podpisać, zeskanować, dołączyć skan orzeczenia o niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie i przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Niedawno poszerzono możliwość korzystania ze zbiorów przez osoby niemogące czytać zwykłego druku, a nieposiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Obecnie zamiast orzeczenia, wystarczy zaświadczenie lekarskie stwierdzające niemożliwość czytania utworów wyrażonych słowem pisanym, wg załącznika do regulaminu DZdN.

Ponadto, umożliwiono podpisywanie formularza zapisu do DZdN nie tylko w formie tradycyjnej, albo podpisem elektronicznym kwalifikowanym, ważnym już dawniej z mocy prawa, lecz także podpisem składanym przy pomocy profilu zaufanego, dostępnego bezpłatnie np. za pośrednictwem e-bankowości.

Zachęcamy zatem do zapisu i bezpłatnego korzystania ze zbiorów!

 

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego  jest samodzielną jednostką organizacyjną nadzorowaną przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z własnym budżetem wydzielonym z budżetu Ministerstwa. Od 1999 r. GBPiZS wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

Od 2013 r. w skład GBPiZS wchodzą: Dział Zbiorów Pracy i Zabezpieczenia Społecznego oraz Dział Zbiorów dla Niewidomych.

DZPiZS jest ogólnodostępną specjalistyczną biblioteką naukową posiadającą zbiór z zakresu pracy i spraw socjalnych oraz zagadnień pokrewnych. Biblioteka współpracuje z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych, Centralnym Instytutem Ochrony Pracy, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Głównym Urzędem Statystycznym, z bibliotekami i ośrodkami informacji naukowej, głównie o profilu ekonomiczno-społecznym, uczelniami państwowymi i niepaństwowymi oraz Międzynarodową Organizacją Pracy.

Gromadzi dorobek piśmienniczy na temat różnych aspektów pracy, zarówno w płaszczyźnie ekonomicznej, jak i prawnej, socjalnej, psychologicznej i socjologicznej, polityki socjalnej na rzecz rodziny oraz szeroko pojętego zabezpieczenia społecznego.

 

Dział Zbiorów dla Niewidomych powstał w 2013 r. Jest jedną z komórek Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego – jednostki budżetowej nadzorowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Prowadzi działalność w zakresie gromadzenia, udostępniania i adaptacji księgozbioru dla potrzeb czytelników z dysfunkcją wzroku i innych osób niepełnosprawnych, niemogących czytać zwykłego druku.

Trzon księgozbioru stanowi literatura piękna, klasyka, powieści dla dzieci, młodzieży i dorosłych; pozycje popularnonaukowe, poradniki, książki w językach obcych oraz bieżące i archiwalne czasopisma środowiska niewidomych i słabowidzących.

 

Ze względu na sposób zapisu, księgozbiór dzieli się na:

– publikacje drukowane pismem Braille’a: najstarszy i najbardziej różnorodny księgozbiór, prócz gatunków wyżej wymienionych zawiera podręczniki szkolne, słowniki, nuty, mapy, atlasy, dziewiętnastowieczne druki i manuskrypty. Księgozbiór brajlowski liczy ok. 12 tys. jednostek ewidencyjnych.

– książki mówione: początkowo zapisywane na taśmach szpulowych (obecnie nieudostępniane), później na kasetach magnetofonowych (wypożyczane do dnia dzisiejszego), wreszcie — na płytach CD, w zapisie cyfrowym (standard Daisy, format Czytak). Zbiór ten, to przede wszystkim nagrania w wykonaniu znakomitych lektorów i aktorów (Ksawery Jasieński, Elżbieta Kijowska, Anna Romantowska, Leszek Teleszyński i inni), można tu również znaleźć słuchowiska teatru polskiego radia, powieści ilustrowane muzycznie, oraz niewielką liczbę nagrań dokonanych przez wolontariuszy. Liczy około 32 tys. książek na kasetach, 13 tys. na płytach i około 2 tys. tytułów w formacie Czytak.

– zbiory tyflologiczne: wydane w zwykłym druku, pozycje naukowe i popularnonaukowe, poruszające zagadnienia z zakresu problematyki rehabilitacyjnej i społecznej osób z dysfunkcją wzroku. Księgozbiór liczy około 3800 woluminów.

– filmy z audiodeskrypcją: filmy wyposażone w dodatkową ścieżkę dźwiękową, zawierającą słowny opis wizualnych treści prezentowanych na ekranie. Dostępne jest około 650 filmów.

– płyty muzyczne: zbiór muzyki klasycznej i rozrywkowej, wypożyczany wyłącznie w siedzibie DZdN. Składa się z około 2800 płyt.

– tekst cyfrowy: literatura zapisana w sposób umożliwiający jej odczyt na monitorze brajlowskim lub mową syntetyczną. Zbiór ten liczy około 2 tys. tytułów.

Wypożyczanie książek możliwe jest w siedzibie działu, wysyłkowo — za pośrednictwem poczty, oraz elektronicznie — w autoryzowanym dostępie zdalnym do cyfrowych zasobów serwisu wypożyczeń online.