9SJT konkurs skeczeMiejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu – Organizator 9. Sosnowieckiej Jesieni Teatralnej – serdecznie zaprasza uczniów klas 4-8 szkół podstawowych z terenu Sosnowca do udziału w przeglądzie teatralnym „Śmiechu warte”. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody finansowe. Szczegółowy regulamin konkursu i karty zgłoszeniowe do pobrania na stronie www.biblioteka.sosnowiec.pl

 

 

Regulamin przeglądu teatralnego „Śmiechu warte”

Warunki uczestnictwa:

 1. Uczestnikami przeglądu mogą być uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych z terenu Sosnowca.
 2. Organizatorem przeglądu teatralnego jest Zagłębiowska Mediateka, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec.
 3. Przegląd teatralny odbywa się w ramach projektu „9. Sosnowiecka Jesień Teatralna. Z przymrużeniem oka”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego „Partnerstwo dla książki”.
 4. Udział w przeglądzie jest dobrowolny i bezpłatny.
 5. Przegląd teatralny odbędzie się w dniu 28 września 2023 r. o godz. 11.00  w Auli Zagłębiowskiej Mediateki w Sosnowcu, przy ul. Kościelnej 11.
 6. Zgłoszenia do przeglądu przyjmowane są od 28 sierpnia do 25 września 2023 r.

Zasady konkursu:

 1. Uczestnikami przeglądu mogą być uczniowie szkół, podopieczni instytucji kultury lub uczestnicy grup nieformalnych.
 2. Do uczestnictwa mogą przystąpić pojedyncze osoby lub grupy wieloosobowe.
 3. Zgłoszenia do przeglądu może dokonać uczestnik indywidualnie lub szkoła/instytucja, do której uczęszcza.
 4. Warunkiem przystąpienia do przeglądu jest przygotowanie skeczu/scenki rodzajowej - kabaretowy krótki utwór sceniczny (literacki), stworzony w celu wywołania śmiechu u widzów - w teatralno-aktorskiej interpretacji.
 5. Skecz/scenka rodzajowa mogą być wykonane bez akompaniamentu lub z własnym podkładem muzycznym.
 6. Każdy uczestnik/grupa może/mogą zgłosić tylko jeden skecz/scenkę rodzajową.
 7. Czas prezentacji jednego występu nie powinien przekraczać 10 minut + 5 minut na przygotowanie sceny.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedopełnienie formalności związanych z wymogami prawa autorskiego.
 9. Zgłoszenie uczestnika do przeglądu polega na wypełnieniu, podpisaniu i dostarczeniu do siedziby Organizatora formularza zgłoszeniowego oraz karty zgłoszenia uczestnika (wypełnia rodzic/opiekun), a także nauczyciela (w przypadku uczestników zgłaszanych przez szkołę/instytucję), dostępnych na stronie internetowej Organizatora. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY, KARTA UCZESTNIKA, KARTA NAUCZYCIELA
 10. Formularz zgłoszeniowy oraz kartę zgłoszenia można: przesłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 25 września 2023 r., z dopiskiem „Śmiechu warte”; przesłać drogą pocztową na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego, ul. Kościelna 11 41-200 Sosnowiec z dopiskiem „Śmiechu warte” do dnia 25 września 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego); dostarczyć osobiście do siedziby Zagłębiowskiej Mediateki, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego, ul. Kościelna 11 41-200 Sosnowiec, Dział Informatorium (I piętro), do dnia 25 września 2023 r., w godzinach jej otwarcia.

Cele konkursu:

 1. Promowanie skeczu/scenki rodzajowej jako artystycznej formy przekazu.
 2. Popularyzacja literatury w jej szerokim rozumieniu.
 3. Wspieranie młodych utalentowanych artystów poprzez tworzenie im możliwości prezentacji swych umiejętności i wymiany doświadczeń.
 4. Rozbudzenie wyobraźni i wrażliwości estetycznej.
 5. Budowanie poczucia własnej wartości oraz umiejętności uczciwej rywalizacji.

Nagrody, sposób i termin realizacji wygranych:

 1. Oceny występów dokona 3-osobowe jury powołane przez Organizatora.
 2. Jury oceniać będzie: dobór repertuaru, umiejętności aktorskie uczestników, kulturę przekazu, poziom humoru, dostosowanie poziomu występu do wieku uczestnika.
 3. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu przeglądu, po zakończeniu występów oraz obradach jury.
 4. Dla zwycięzców przewidziano nagrody pieniężne w wysokości: 1. miejsce: 200 zł; 2. miejsce: 150 zł; 3. miejsce: 100 zł
 5. Dla nauczycieli/opiekunów uczestników przewidziano nagrody pieniężne w wysokości: za zajęcie przez uczestnika 1. miejsca: 200 zł; za zajęcie przez uczestnika 2. miejsca: 150 zł; za zajęcie przez uczestnika 3. miejsca: 100 zł
 6. Nagrodę otrzyma tylko jeden opiekun, który przygotuje uczestnika/uczestników konkursu i będzie sprawował opiekę w trakcie wykonywania programu.
 7. Nagrody dla uczestników zostaną przekazane przelewem bankowym na konto bankowe wskazane przez rodziców/opiekunów prawnych uczestników konkursu.
 8. Nagrody dla nauczycieli/opiekunów zostaną przekazane przelewem bankowym na wskazane przez nich konta bankowe.
 9. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

Postanowienia końcowe:

 1. Nadesłanie zgłoszenia do przeglądu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 2. Organizator nie zapewnia zwrotów kosztów podróży i ubezpieczenia uczestników i opiekunów.
 3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania przeglądu bez podania przyczyny.
 4. Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu z siedzibą na ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu, tel. 32 266-33-96, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., jako administrator danych informuje, że dane osobowe wszystkich uczestników, nauczycieli/opiekunów oraz rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich konkursu odbywającego się w Zagłębiowskiej Mediatece Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu, ul. Kościelna 11 zebrane w celu realizacji projektu będą przechowywane w bazie danych Organizatora przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu. Wizerunek zamieszczany na stronie internetowej MBP w Sosnowcu www.biblioteka.sosnowiec.pl, zostanie usunięty po upływie 5 lat od jego zamieszczenia. Okres przechowywania w Bibliotece danych osobowych w większości przypadków wynika z Jednolitego rzeczowego wykazu akt Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu. Dane wymagane w zakresie: imię i nazwisko uczestnika, nr telefonu i adres e-mail uczestnika, imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego, nr telefonu i adres e-mail rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna uczestnika, nr telefonu i adres e-mail nauczyciela/opiekuna uczestnika, a w przypadku wygranej: nr konta bankowego rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego, nr konta bankowego nauczyciela/opiekuna uczestnika są przetwarzane przez Bibliotekę w celu przeprowadzenia konkursu na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO. Jednocześnie wszystkim uczestnikom, rodzicom/opiekunom prawnym uczestników niepełnoletnich, nauczycielom/opiekunom uczestników przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania. Każdy uczestnik, rodzice/opiekunowie prawni uczestników niepełnoletnich, nauczyciele/opiekunowie uczestników mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w konkursie odbywającym się w Zagłębiowskiej Mediatece, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sosnowcu, ul. Kościelna 11. Dane osobowe uczestników, rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich, nauczycieli/opiekunów uczestników przeglądu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą. W sprawach spornych przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul Stawki 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych wyjaśnień udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Agata Kozłowska, tel. 515-041-778, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. Regulamin przeglądu dostępny jest na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu pod adresem: www.biblioteka.sosnowiec.pl
 6. Wszelkie pytania należy kierować do Organizatora przeglądu – Zagłębiowska Mediateka, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu, ul. Kościelna 11, Dział Informatorium pod numerem tel. 32 266 33 96 lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Partnerami akcji są: Ośrodek WTZ „Otwarte Serca”, Biblioteka Śląska, Teatr im. A. Fredry w Gnieźnie, Fundacja im. Brata Alberta w Sosnowcu, Miasto Sosnowiec.

Patronat medialny: Telewizja TVS, Czasopismo samorządowe Sosnowca „Kurier Miejski”, Dziennik Zachodni, Miesięcznik społeczno-kulturalny „Śląsk” oraz portale internetowe: E-teatr.pl, TerazTeatr.pl, Sosnowiec.pl, Sosnowiecki.pl, NaszeMiasto.pl, MiastoDzieci.pl, SilesiaKultura.pl.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

05 znak uproszczony kolor biale tlo RGB PL

Wszystkich zainteresowanych otrzymywaniem regularnych informacji o ofercie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu zachęcamy do zapisania się do newslettera za pośrednictwem strony www.biblioteka.sosnowiec.pl i śledzenia nas w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok).