plakat konkurs karykaturaMiejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu – Organizator 9. Sosnowieckiej Jesieni Teatralnej – serdecznie zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych i osoby dorosłe do udziału w konkursie plastycznym na karykaturę znanej i rozpoznawalnej aktorki lub aktora ze świata filmu i teatru. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody finansowe. Szczegółowy regulamin konkursu i karty zgłoszeniowe do pobrania na stronie www.biblioteka.sosnowiec.pl

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin konkursu plastycznego „W krzywym zwierciadle”

Tytuł konkursu: W krzywym zwierciadle
Forma pracy: praca plastyczna, płaska
Format: A4

Warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych (16+) i osób dorosłych.
 2. Zasięg konkursu: ogólnopolski.
 3. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego - Zagłębiowska Mediateka, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec.
 4. Konkurs odbywa się w ramach projektu „ Sosnowiecka Jesień Teatralna. Teatr z przymrużeniem oka” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego „Partnerstwo dla Książki”.
 5. Udział w konkursie jest dobrowolny oraz bezpłatny.
 6. Konkurs rozpoczyna się 14.08.2023 r., a kończy 01.10.2023 r.

Cele konkursu:

 1. Rozbudzanie zainteresowania światem teatralno-filmowym.
 2. Promowanie nowych i nieznanych talentów.
 3. Rozwijanie kreatywności.
 4. Zachęcanie do uczestnictwa w szeroko pojętej kulturze.

Zasady konkursu:

 1. Przedmiotem konkursu jest stworzenie pracy plastycznej przedstawiającej karykaturę znanej i rozpoznawalnej aktorki lub aktora ze świata filmu i teatru.
 2. Technika pracy dowolna (z wyłączeniem grafik komputerowych), wielkość pracy A4.
 3. Każdy autor może zgłosić do konkursu wyłącznie jedną pracę.
 4. Przesłanie pracy jest równoznaczne ze zgodą na jej publikację na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Organizatora.
 5. Przesłanie pracy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autora.
 6. Prace konkursowe muszą być pracami nigdzie wcześniej niepublikowanymi, niebędącymi przedmiotem innego konkursu oraz nieobciążone wadami prawnymi lub roszczeniami osób trzecich.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z konkursu prac niespełniających wymagań formalnych.
 8. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu.
 9. Prace konkursowe należy: Przesłać pocztą na adres: Zagłębiowska Mediateka ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec z dopiskiem „W krzywym zwierciadle” do dnia 1 października 2023 r. (prace dostarczone po terminie nie będą oceniane, decyduje data stempla pocztowego); lub dostarczyć osobiście do siedziby Zagłębiowskiej Mediateki, ul. Kościelna 11 (Informatorium – poziom I) w godzinach jej otwarcia.
 10. Prace przekazane na konkurs powinny zostać zaopatrzone w kartę zgłoszeniową.
 11. Karty zgłoszeniowe dostępne na stronie internetowej Organizatora: www.biblioteka.sosnowiec.pl KARTA DOROŚLI, KARTA NIEPEŁNOLETNI

Nagrody, sposób i termin realizacji wygranych:

 1. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora.
 2. Przyznane zostaną nagrody finansowe za zajęcie I, II, III miejsca.
 3. Nagrody zostaną przekazane przelewem bankowym na wskazane przez uczestnika konto bankowe.
 4. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
 5. Jury zastrzega sobie prawo do zakończenia konkursu bez wyłonienia laureatów - w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń konkursowych.
 6. Jury oceniać będzie: oryginalność, zgodność z tematem, estetykę oraz humorystyczność wykonanej pracy.
 7. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.biblioteka.sosnowiec.pl oraz na Facebooku Organizatora do dnia 10.10.2023.
 8. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej mailowo lub telefonicznie.

Postanowienia końcowe:

 1. Prace nie będą odsyłane. Autorzy przekazują wszelkie prawa do prac na rzecz Organizatora.
 2. Nadesłanie prac do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 3. Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu z siedzibą na ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu, tel. 32 266-33-96, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., jako administrator danych informuje, że dane osobowe wszystkich uczestników, rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich konkursu odbywającego się w Zagłębiowskiej Mediatece, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego, przy ulicy Kościelnej 11, 41-200 Sosnowiec zebrane w celu realizacji projektu będą przechowywane w bazie danych organizatora przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu. Wizerunek zamieszczany na stronie internetowej MBP w Sosnowcu www.biblioteka.sosnowiec.pl, zostanie usunięty po upływie 5 lat od jego zamieszczenia. Okres przechowywania w Bibliotece danych osobowych w większości przypadków wynika z Jednolitego rzeczowego wykazu akt Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu. Dane wymagane w zakresie: imię i nazwisko uczestnika, wiek, nr telefonu i adres e-mail uczestnika, imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, nr telefonu i e-mail rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego są przetwarzane przez Bibliotekę w celu przeprowadzenia konkursu na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO. Jednocześnie wszystkim uczestnikom, rodzicom/opiekunom prawnym uczestników niepełnoletnich konkursu przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania. Każdy uczestnik oraz rodzice/opiekunowie prawni uczestników niepełnoletnich mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w konkursie odbywającym się w Zagłębiowskiej Mediatece, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu, przy ul. Kościelnej 11. Dane osobowe uczestników, rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą. W sprawach spornych przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych wyjaśnień udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Agata Kozłowska, tel. 515-041-778, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu pod adresem: www.biblioteka.sosnowiec.pl
 5. Wszelkie pytania należy kierować do Organizatora konkursu – Informatorium, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 11, tel. 32 266-43-76 lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.