Klasykodnowa plakat F7Filia nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu serdecznie zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu dla młodzieży "#KLASYKODNOWA". Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem i życzymy powodzenia!

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin konkursu "#KLASYKODNOWA"

 

Forma pracy: dowolna interpretacja klasycznego utworu literackiego - film/teledysk

Technika wykonania: dowolna forma wokalna (recytacja, melorecytacja, śpiew, rapowanie)

Warunki uczestnictwa:

 1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych lub ponadpodstawowych w wieku 12-19 lat, z terenu Zagłębia Dąbrowskiego.
 2. Organizatorem konkursu jest Filia nr 7 Bibliosfera, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego, ul. Kalinowa (pawilon), 41-208 Sosnowiec.
 3. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 4. Konkurs rozpoczyna się 08.05.2023 r., a kończy 10.06.2023 r.

Cele konkursu:

 1. Rozbudzanie zainteresowania literaturą poprzez nowatorskie formy przekazu.
 2. Pobudzanie wrażliwości i zachęcanie do kreatywnego patrzenia na świat.
 3. Promowanie nowych talentów.

Zasady konkursu:

 1. Każdy autor może zgłosić do konkursu jeden film/teledysk z zarejestrowanym wierszem lub fragmentem prozy (całość utworu maksymalnie 2 min.). Utwory muszą pochodzić z domeny publicznej (polona.pl; wolnelektury.pl). Technika wykonania: dowolna.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z konkursu prac niespełniających wymagań formalnych.
 3. Prace konkursowe lub linki do filmów należy przesłać do dnia 10.06.2023 r. na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 4. Prace przekazane na konkurs powinny zostać zaopatrzone w kartę zgłoszeniową.
 5. Karty zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu: www.biblioteka.sosnowiec.pl KARTA - NIEPEŁNOLETNI, KARTA - PEŁNOLETNI

Nagrody, sposób i termin realizacji wygranych:

 1. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora.
 2. Przyznane zostaną nagrody za zajęcie I, II i III miejsca.
 3. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
 4. Jury oceniać będzie: wybór utworu, ciekawe wykorzystanie i interpretację wybranej formy, ogólne wrażenia artystyczne.
 5. Wyniki konkursu i nagrodzone filmy zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora www.biblioteka.sosnowiec.pl oraz na profilu Facebook MBP w Sosnowcu.
 6. Dodatkowo najlepsze filmy (maksymalnie 5) zostaną zmontowane w jeden, a ten udostępniony na kanale YouTube MBP w Sosnowcu.

Postanowienia końcowe:

 1. Prace nie będą odsyłane. Autorzy przekazują wszelkie prawa do prac na rzecz Organizatora.
 2. Nadesłanie prac do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 3. Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu z siedzibą na ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu, tel. 32 266-33-96, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., jako administrator danych informuje, że dane osobowe wszystkich uczestników oraz rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich konkursu odbywającego się w Filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu, ul. Kalinowa (pawilon) zebrane w celu realizacji projektu będą przechowywane w bazie danych Organizatora przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu. Wizerunek zamieszczany na stronie internetowej MBP w Sosnowcu www.biblioteka.sosnowiec.pl, zostanie usunięty po upływie 5 lat od jego zamieszczenia. Okres przechowywania w Bibliotece danych osobowych w większości przypadków wynika z Jednolitego rzeczowego wykazu akt Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu. Dane wymagane w zakresie: imię i nazwisko uczestnika, nr telefonu i adres e-mail uczestnika, imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego, nr telefonu, adres e-mail rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego  są przetwarzane przez Bibliotekę w celu przeprowadzenia konkursu na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO. Jednocześnie wszystkim uczestnikom oraz rodzicom/opiekunom prawnym uczestników niepełnoletnich przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania. Każdy uczestnik oraz rodzice/opiekunowie prawni uczestników niepełnoletnich mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w konkursie odbywającym się w Filii nr 7 Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sosnowcu, ul. Kalinowa (pawilon).  Dane osobowe uczestników oraz rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą. W sprawach spornych przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul Stawki 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych wyjaśnień udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Agata Kozłowska, tel. 515-041-778, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu pod adresem: www.biblioteka.sosnowiec.pl
 5. Wszelkie pytania należy kierować do Organizatora konkursu – Filia nr 7 Bibliosfera, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu, ul. Kalinowa (pawilon), pod numerem tel. 32 299 40 22 lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.