OTO radość konkurs plakatWakacje to czas radosnych chwil, spędzonych na leniuchowaniu lub wręcz przeciwnie, w sposób bardzo kreatywny. Jest to czas podróży, przygód i zabawy. Emocją, która powinna nam towarzyszyć podczas wakacyjnych wojaży z pewnością jest RADOŚĆ. Spróbujcie uchwycić tą emocję na swoich wakacyjnych zdjęciach. Będzie ona świetną pamiątką, która podczas zimowych wieczorów przypomni Wam cudowne, wakacyjne momenty. Koniecznie pochwalcie się tymi radosnymi chwilami, zgłaszając swoje zdjęcia do konkursu fotograficznego„Oto RADOŚĆ!” organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sosnowcu. Czekają na was wspaniałe nagrody! Najciekawsze prace zostaną zaprezentowane w formie kolorowego kolażu, podczas pokonkursowej wystawy. Regulamin i kartę zgłoszeniową tej wakacyjnej zabawy znajdziecie na stronie www.biblioteka.sosnowiec.pl

 

 

 

 

Regulamin konkursu fotograficznego „Oto RADOŚĆ!”

Tytuł konkursu: „Oto RADOŚĆ!”

Forma pracy: fotografia cyfrowa

Warunki uczestnictwa:

 1. Uczestnikiem konkursu pt. „Oto RADOŚĆ!” może być każde dziecko w wieku 9-15 lat.
 2. Zasięg konkursu: ogólnopolski.
 3. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec.
 4. Konkurs odbywa się w ramach akcji „MOC eMOCji, czyli lato z biblioteką” dofinansowanej ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego „Partnerstwo dla Książki”.
 5. Konkurs rozpoczyna się 1 lipca 2022 r., a kończy 22 sierpnia 2022 r.
 6. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

Cele konkursu:

 1. Rozbudzanie kreatywności.
 2. Pobudzanie fantazji, wyobraźni oraz ciekawości świata.
 3. Zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w szeroko rozumianej kulturze.
 4. Twórcze spędzanie czasu wolnego (wakacje).

Zasady konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 9-15 lat: Grupa 9 - 12 lat; Grupa 13 - 15 lat
 2. Każdy autor może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie przygotowaną pracę.
 3. Prace dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi, które nie były wcześniej publikowane i nagradzane.
 4. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu zabawnego i kreatywnego zdjęcia z wakacji 2022, przedstawiającego wybraną przez uczestnika radosną chwilę.
 5. Zdjęcie powinno być wykonane w formie cyfrowej, w formacie JPG lub w formie tradycyjnej jako wydruk lub odbitka.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z konkursu prac niezwiązanych z tematem.
 7. Parce należy: przesłać pocztą na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec, Dział Instruktażu i Promocji z dopiskiem „Oto RADOŚĆ” do dnia 22 sierpnia 2022 r. (prace dostarczone po terminie nie będą oceniane, decyduje data stempla pocztowego); przesłać pocztą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w tytule maila wpisując „Oto RADOŚĆ” do dnia 22 sierpnia 2022 r.; dostarczyć osobiście do siedziby Zagłębiowskiej Mediateki, ul. Kościelna 11 (Dział Instruktażu i Promocji – poziom II) lub do jednej z filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu w godzinach ich otwarcia.
 8. Technika wykonania fotografii jest dowolna. Zdjęcie może być czarno-białe, w sepii lub kolorowe.
 9. Do konkursu będą kwalifikowane fotografie zarówno bez, jak i z ingerencją grafiki komputerowej (filtry, kadrowanie, maskowanie, stylizacja).
 10. Prace przekazane na konkurs powinny zostać zaopatrzone w kartę konkursową (www.biblioteka.sosnowiec.pl).
 11. Karty zgłoszeń są dostępne we wszystkich placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu lub do wydrukowania ze strony internetowej Organizatora. KARTA - POBIERZ

Nagrody, sposób i termin realizacji wygranych:

 1. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora.
 2. Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach wiekowych, za zajęcie I, II, III miejsca oraz wyróżnienia.
 3. Przy ocenie prac jury będzie brało pod uwagę pomysłowość, kreatywność, zgodność z tematem, estetykę i samodzielność wykonania pracy.
 4. Nagrody w konkursie będą rzeczowe.
 5. Jury zastrzega sobie prawo przyznania mniejszej niż przewidziana liczba nagród lub przyznania nagród dodatkowych.
 6. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie lub mailowo.
 7. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas finału akcji letniej, w Ogrodzie Zagłębiowskiej Mediateki przy ul. Kościelnej 11, w dniu 31 sierpnia 2022 r.
 8. Najciekawsze prace zostaną zaprezentowane w formie kolorowego kolażu, podczas pokonkursowej wystawy.

Postanowienia końcowe:

 1. Prace nie będą odsyłane. Autorzy przekazują wszelkie prawa do prac na rzecz Organizatora.
 2. Nadesłanie prac do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 3. Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu z siedzibą na ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu, tel. 32 266-33-96, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., jako administrator danych informuje, że dane osobowe wszystkich uczestników, rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich konkursu odbywającego się w Zagłębiowskiej Mediatece, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego, przy ulicy Kościelnej 11, 41-200 Sosnowiec zebrane w celu realizacji projektu będą przechowywane w bazie danych organizatora przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu. Wizerunek zamieszczany na stronie internetowej MBP w Sosnowcu www.biblioteka.sosnowiec.pl, zostanie usunięty po upływie 5 lat od jego zamieszczenia. Okres przechowywania w Bibliotece danych osobowych w większości przypadków wynika z Jednolitego rzeczowego wykazu akt Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu. Dane wymagane w zakresie: imię, nazwisko uczestnika, wiek, imię i nazwisko, nr telefonu i e-mail rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego są przetwarzane przez Bibliotekę w celu przeprowadzenia konkursu na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO. Jednocześnie wszystkim uczestnikom, rodzicom/opiekunom prawnym uczestników niepełnoletnich konkursu przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania. Każdy uczestnik oraz rodzice/opiekunowie prawni uczestników niepełnoletnich mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w konkursie odbywającym się w Zagłębiowskiej Mediatece, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu, przy ul. Kościelnej 11. Dane osobowe uczestników, rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą. W sprawach spornych przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych wyjaśnień udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Agata Kozłowska, tel. 515-041-778, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu pod adresem: www.biblioteka.sosnowiec.pl
 5. Wszelkie pytania należy kierować do Organizatora konkursu – Dział Instruktażu i Promocji, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 11, tel. 32 266-43-76 lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.