Bajka pocieszajka konkurs plakatBajka wprowadza nas w bajkowy świat. Czasem rozśmiesza, a czasem wzrusza. Jednak czy bajka może mieć również moc pocieszania? Spróbujcie ocenić to sami. Powróćcie wspomnieniami do Waszej ulubionej bajki. A może sami spróbujecie stworzyć własną bajkę – pocieszajkę, najlepiej dla bliskiej Wam osoby.  Może dla mamy, która czasem się smuci lub dla kolegi, który ostatnio chodzi strapiony? Rozweselcie ich swoją opowieścią, być może sprawi ona, że w końcu się uśmiechną. Następnie pochwalcie się swoją historią, zgłaszając ją do konkursu literackiego„Bajka – pocieszajka” organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sosnowcu. Czekają na Was wspaniałe nagrody! Dodatkowo, najciekawsze bajki zostaną nagrane w formie audiobooka udostępnianego na kanale YouTube Biblioteki, a także opublikowane w formie bezpłatnego e-booka, ilustrowanego przez plastyków MBP. Regulamin i kartę zgłoszeniową tej wakacyjnej zabawy znajdziecie na stronie www.biblioteka.sosnowiec.pl

 

 

 

Regulamin konkursu literackiego „Bajka – pocieszajka”

Tytuł konkursu: „Bajka – pocieszajka”

Forma pracy: tekst, max. 3 str. A4

Warunki uczestnictwa:

 1. Uczestnikiem konkursu pt. „Bajka – pocieszajka” może być każde dziecko w wieku 9-15 lat.
 2. Zasięg konkursu: ogólnopolski.
 3. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec.
 4. Konkurs odbywa się w ramach akcji „MOC eMOCji, czyli lato z biblioteką” dofinansowanej ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego „Partnerstwo dla Książki”.
 5. Konkurs rozpoczyna się 1 lipca 2022 r., a kończy 22 sierpnia 2022 r.
 6. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

Cele konkursu:

 1. Kształtowanie umiejętności literackich.
 2. Pobudzanie fantazji, wyobraźni oraz ciekawości świata.
 3. Zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w szeroko rozumianej kulturze.
 4. Twórcze spędzanie czasu wolnego (wakacje).

Zasady konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 9-15 lat: Grupa 9 - 12 lat; Grupa 13 - 15 lat
 2. Każdy autor może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie przygotowaną pracę.
 3. Prace dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi, które nie były wcześniej publikowane i nagradzane.
 4. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu terapeutycznej bajki – pocieszajki, mającej za zadanie poprawić humor odbiorcy.
 5. Praca powinna być napisana w formie tekstu komputerowego lub odręcznie, w sposób bardzo czytelny. Maksymalnie 3 strony, w formacie A4.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z konkursu prac niezwiązanych z tematem lub nieczytelnych.
 7. Prace można: przesłać pocztą na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec, Dział Instruktażu i Promocji z dopiskiem „Bajka – pocieszajka” do dnia 22 sierpnia 2022 r. (prace dostarczone po terminie nie będą oceniane, decyduje data stempla pocztowego); przesłać pocztą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w tytule maila wpisując „Bajka – pocieszajka” do dnia 22 sierpnia 2022 r.; dostarczyć osobiście do siedziby Zagłębiowskiej Mediateki, ul. Kościelna 11 (Dział Instruktażu i Promocji – poziom II) lub do jednej z filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu w godzinach ich otwarcia.
 8. Prace przekazane na konkurs powinny zostać zaopatrzone w kartę konkursową (www.biblioteka.sosnowiec.pl).
 9. Karty zgłoszeń są dostępne we wszystkich placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu lub do wydrukowania ze strony internetowej Organizatora. KARTA - POBIERZ

Nagrody, sposób i termin realizacji wygranych:

 1. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora.
 2. Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach wiekowych, za zajęcie I, II, III miejsca oraz wyróżnienia.
 3. Przy ocenie prac jury będzie brało pod uwagę pomysłowość, kreatywność, zgodność z tematem, estetykę i samodzielność wykonania pracy.
 4. Nagrody w konkursie będą rzeczowe.
 5. Jury zastrzega sobie prawo przyznania mniejszej niż przewidziana liczba nagród lub przyznania nagród dodatkowych.
 6. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie lub mailowo.
 7. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas finału akcji letniej, w Ogrodzie Zagłębiowskiej Mediateki przy ul. Kościelnej 11, w dniu 31 sierpnia 2022 r.
 8. Najciekawsze bajki zostaną nagrane w formie audiobooka udostępnianego na kanale YouTube Biblioteki oraz odtwarzanego we fragmentach z głośników kierunkowych mieszczących się na elewacji zewnętrznej Zagłębiowskiej Mediateki, a także w formie e-booka, ilustrowanego przez plastyków MBP (również dostępnego bezpłatnie na stronie www.biblioteka.sosnowiec.pl).

Postanowienia końcowe:

 1. Prace nie będą odsyłane. Autorzy przekazują wszelkie prawa do prac na rzecz Organizatora.
 2. Nadesłanie prac do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 3. Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu z siedzibą na ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu, tel. 32 266-33-96, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., jako administrator danych informuje, że dane osobowe wszystkich uczestników, rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich konkursu odbywającego się w Zagłębiowskiej Mediatece, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego, przy ulicy Kościelnej 11, 41-200 Sosnowiec zebrane w celu realizacji projektu będą przechowywane w bazie danych organizatora przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu. Wizerunek zamieszczany na stronie internetowej MBP w Sosnowcu www.biblioteka.sosnowiec.pl, zostanie usunięty po upływie 5 lat od jego zamieszczenia. Okres przechowywania w Bibliotece danych osobowych w większości przypadków wynika z Jednolitego rzeczowego wykazu akt Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu. Dane wymagane w zakresie: imię, nazwisko uczestnika, wiek, imię i nazwisko, nr telefonu i e-mail rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego są przetwarzane przez Bibliotekę w celu przeprowadzenia konkursu na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO. Jednocześnie wszystkim uczestnikom, rodzicom/opiekunom prawnym uczestników niepełnoletnich konkursu przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania. Każdy uczestnik oraz rodzice/opiekunowie prawni uczestników niepełnoletnich mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w konkursie odbywającym się w Zagłębiowskiej Mediatece, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu, przy ul. Kościelnej 11. Dane osobowe uczestników, rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą. W sprawach spornych przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych wyjaśnień udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Agata Kozłowska, tel. 515-041-778, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu pod adresem: www.biblioteka.sosnowiec.pl
 5. Wszelkie pytania należy kierować do Organizatora konkursu – Dział Instruktażu i Promocji, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 11, tel. 32 266-43-76 lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.